Skip to content

Forskning

Forskning er prioriteret højt på tværs af alle vores afdelinger, strategisk båret og bidrager til at vi kan levere sundhedsydelser af højeste kvalitet til patienter og pårørende. Forskningen foregår i mange tilfælde i samarbejde med både andre forskningsinstitutioner og med forskere fra ind- og udland.

Se kontaktoplysninger
Om forskningen

De strategiske rammer og visionen for vores forskning. Se også oplysninger om Forskningsstøtteenheden, Forskningsrådet samt Forskningshuset på Slagelse Sygehus.

Videnscenter for Multisygdom

Videns- og Forskningscentret for Multisygdom og Kronisk Sygdom bidrager til, at Region Sjælland kommer på forkant med udviklingen indenfor både multisygdom og kronisk sygdom.

Forskningssamarbejde

Om eksisterende og nye forskningssamarbejder på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Vi samarbejder regionalt, nationalt og internationalt, for sammen er vi bedst om forskning.

Puljer og Fonde

Kom godt i gang med at søge midler til dit forskningsprojekt. Find oplysninger om Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuses forskningspulje og fonde i Region Sjælland.

Forskersupport

Support til dig som forsker på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse. Hjælp til eksempelvis statistik, udarbejdelse af posters, anmeldelse af forskningsprojekter og adgang til D4-retningslinje.

Om forskningen

De strategiske rammer og visionen for vores forskning. Se også oplysninger om Forskningsstøtteenheden, Forskningsrådet samt Forskningshuset på Slagelse Sygehus.

Videnscenter for Multisygdom

Videns- og Forskningscentret for Multisygdom og Kronisk Sygdom bidrager til, at Region Sjælland kommer på forkant med udviklingen indenfor både multisygdom og kronisk sygdom.

Forskningssamarbejde

Om eksisterende og nye forskningssamarbejder på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Vi samarbejder regionalt, nationalt og internationalt, for sammen er vi bedst om forskning.

Puljer og Fonde

Kom godt i gang med at søge midler til dit forskningsprojekt. Find oplysninger om Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuses forskningspulje og fonde i Region Sjælland.

Forskersupport

Support til dig som forsker på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse. Hjælp til eksempelvis statistik, udarbejdelse af posters, anmeldelse af forskningsprojekter og adgang til D4-retningslinje.

Loungeområde i NSR Forskningshuset

Forskningshuset

Forskningshuset på Slagelse Sygehus danner rammerne om vores forskningsmiljø, som gør det muligt for forskerne at være helt tæt på hinanden i hverdagen. Sådan skaber vi optimale vilkår for vores forskere og patientnære forskningsresultater på landsplan og i nærområder.

Kontakt Forskningsstøtteenheden

Adresse

Forskningsstøtteenheden

NSR Forskningshuset | Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Fælledvej 2F, Stuen

4200 Slagelse

Ring til os

Charlotte Simonÿ | MVU-forskningsleder

Tlf. 25 60 34 62

Daniel Hägi-Pedersen | Lægelig forskningsleder

Tlf. 21 51 71 67

Karina Endahl | Udviklingskonsulent

Tlf. 25 15 68 09