Gå til indhold

Forskningssamarbejde

Om eksisterende og nye forskningssamarbejder på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Vi samarbejder regionalt, nationalt og internationalt, for sammen er vi bedst om forskning.

Se kontaktoplysninger

På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse skal der være et bredt samarbejde om at føre klinisk relevant forskning af høj international kvalitet. Det brede samarbejde gælder ikke kun på tværs af de kliniske afdelinger på vores sygehuse, men i lige så høj grad mellem eksempelvis andre sygehuse, hospitaler og uddannelsesinstitutioner. Både regionalt, nationalt og internationalt.

Hvad består et forskningssamarbejde i?

Et forskningssamarbejde kan antage mange forskellige former. Lige fra uformelle partnerskaber mellem individuelle forskere og ph.d.-studerende til formelle samarbejder mellem sygehusene og aktører i både kommuner, erhvervslivet eller uddannelsesinstitutioner.
Samarbejder kan også omfatte større internationale forskningsprojekter, der involverer flere institutioner og organisationer. Disse samarbejder kan være tværfaglige, involvere forskere fra forskellige videnskabelige områder, eller de kan være fokuseret på en bestemt videnskabelig disciplin eller emne.

Det gode forskningssamarbejde kræver en fælles vision, effektiv kommunikation, klare mål og forventninger, gensidig respekt og en vilje til at samarbejde og dele ressourcer.

Formålet med forskningssamarbejder, der indgås med Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, vil altid tage udgangspunkt i at løse konkrete sundhedsfaglige udfordringer, generere ny viden og omsætte den til det kliniske arbejde på sygehusene.
Et partnerskab af den ene eller anden slags på forskningsområdet med Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse vil skulle kunne afspejles i sygehusenes forskningsstrategi.

Nye samarbejder

Hvis man som aktør i kommune, virksomhed, sundheds- og/eller uddannelsessektoren er interesseret i at indgå i et forskningssamarbejde med Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, så opfordres der til at tage kontakt til Forskningsstøtteenheden.
Enheden kan oplyse om hvilke områder, der ønskes forskningssamarbejde omkring, men også henvise videre til relevante afdeling og kontaktperson.

Eksisterende samarbejder

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse indgår i et partnerskab med Nordic Health Lab (NHL) om udvikling af nye sundhedsløsninger. I dette partnerskab indgår sygehuse og private firmaer i et samarbejde om offentlig-privat innovation (OPI), hvor innovative sundhedsløsninger testes på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse og evalueres i samarbejde med virksomheden.
Læs mere om vores innovative projekter, der bl.a. udvikles i samarbejde med Nordic Health Lab, på siden Innovation.

Der samarbejdes naturligvis også med størstedelen af landets uddannelsesinstitutioner i og på tværs af sundhedsfaglige specialer. Det omfatter:

  • Københavns Universitet (KU)
  • Syddansk Universitet (SDU)
  • Roskilde Universitet (RUC)
  • Aalborg Universitet (AAU)
  • Aarhus Universitet (AU)
  • Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
  • Professionshøjskolen Absalon

Hertil samarbejdes der med en række af sygehuse og hospitaler i Region Sjælland og landets øvrige regioner.

Forskningssamarbejder omfatter ligeledes et stort omfang af udenlandske institutioner rundt om i hele verden, men er koncentreret i Europa. Se herunder for grafik.

Kort over Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus internationale forskningssamarbejder
Diagram over Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus internationale forskningssamarbejder

Kontakt

Adresse

Forskningsstøtteenheden

NSR Forskningshuset | Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Fælledvej 2F, Stuen

4200 Slagelse

Se kort

Find vej på Slagelse Sygehus

Ring til os

Charlotte Simonÿ | MVU-forskningsleder

Tlf. 25 60 34 62

Tlf. 25 60 34 62

Daniel Hägi-Pedersen | Lægelig forskningsleder

Tlf. 21 51 71 67

Tlf. 21 51 71 67

Trine Egegaard | Forskningskonsulent

Tlf. 21 99 28 98

Tlf. 21 99 28 98