Gå til indhold

Forskningsstrategi - Sammen om forskning til gavn for patienter

Se kontaktoplysninger
Forskningsstrategien "Sammen om forskning til gavn for patienter" for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gælder perioden 2024-2027. Strategien er blevet til i bredt samarbejde med vores forskningsråd, forskere, patienter og pårørenderådet samt sygehusledelsen.

Se fulde forskningsstrategi i PDF-format.
(linket åbner ny fane/browservindue).

Baggrund

På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er der allerede mere end 100 medarbejdere, som gennem forskning bidrager til at løfte kvaliteten af de kliniske tilbud.

Forskningen på Næstved, Slagelse og Ringsted (NSR) Sygehuse bygger på et vedvarende og gensidigt samarbejde med klinikken. Vi samarbejder om at levere de bedst mulige undersøgelses-, behandlings- og plejetilbud til patienterne. Vi skaber nye videnskabelige bidrag med international sigte og styrker den vedvarende evidensbaserede tilgang i sygehusets kliniske praksis. Forskning udgør en afgørende komponent i vores uddannelses- og kompetenceudviklingsmiljø.

Med åbningen af NSR Forskningshus i marts 2023 er ambitionerne kommet et vigtigt skridt videre. Miljøet i NSR Forskningshuset sikrer samarbejde mellem såvel erfarne som mindre erfarne forskere fra sygehusets forskellige afdelinger.

I overensstemmelse med NSR’s strategi og motto, ’Sammen er vi bedst’, skal Forskningshuset og forskningen på NSR muliggøre samarbejde med universiteter, andre uddannelsesinstitutioner, regionens øvrige sygehuse, patienter og pårørende, sundhedsklyngens kommuner og almen praksis. Derudover skal forskningen tiltrække talenter og uddanne forskere på internationalt niveau.

Sundhedsprofilen for Region Sjælland indikerer, at den generelle sundhedstilstand i NSR’s område er ringere end i andre regioner og geografiske områder. Derfor har NSR et særligt fokus på at håndtere sundhedsudfordringer inden for tre vigtige områder: Multisyge patienter og kronikere, familier i sårbare situationer og patienter, der har behov for forebyggende indsatser.

Mission

På NSR sygehuse skal der være et bredt samarbejde om at udføre klinisk relevant forskning af høj international standard. Forskningen skal være en integreret del af klinikken, hvor dagligdagens praksis og ønsket om udvikling af ny viden udfordres gensidigt. Derved kan der implementeres evidensbaserede løsninger i den kliniske hverdag.

Vision

Forskning på NSR skal fremme et inspirerende og attraktivt fagmiljø, hvori sygehuset kan levere sundhedsydelser af højeste kvalitet til patienter. Forskningen skal være med til at styrke tilliden til NSR blandt sundhedsprofessionelle og patienter. Forskningen skal bidrage til at tiltrække højt kvalificeret sundhedspersonale, der i fællesskab kan besvare tværfaglige og tværsektorielle spørgsmål.

7 centrale forskningstemaer

Formålet med forskningen er at skabe en klar og overordnet ramme indenfor diagnostik, behandling, pleje og forebyggelse på NSR sygehuse. Forskningen skal generere implementerbar viden, der kan omsættes til målbare og konkrete forbedringer af den kliniske hverdag for både patienter og personale. Følgende syv temaer er centrale i NSR’s forskning:

  • Forbedret patientbehandling: Forskning indenfor tidlig og præcis diagnostik, forbedret eller innovativ patientbehandling og pleje. Formålet er at opnå bedre behandlingsresultater og en reduktion af sundhedsomkostninger
  • Sammenhængende forløb: Forskning, der arbejder på at sikre sammenhæng og kontinuitet i behandlingsforløbet for patienter, der har forløb på forskellige afdelinger på sygehuset og sektorer i sundhedsvæsenet. Forskning sigter mod effektivt samarbejde og kommunikation mellem specialister og sektorer for bedre resultater, en helhedsorienteret pleje og en effektiv ressourceudnyttelse - et sammenhængende og samarbejdende sundhedsvæsen
  • Forebyggelse og sundhedsfremme: Forskning inden for demografiens påvirkning af sygdomsbyrden, forebyggelse og sundhedsfremme omfatter interventionsprogrammer og oplysningsinitiativer, der sigter mod at forbedre sundheden generelt og forebygge kroniske sygdomme.
  • Teknologi og digital innovation: Forskning i udviklingen af innovative teknologier, kunstig intelligens, videobaserede løsninger og digitale redskaber til forbedring af sundhedsindsatserne
  • Familier i en sårbar situation: Forskning, der fokuserer på at forstå og støtte sårbare familier. Ved at imødekomme sårbares udfordringer og udvikle målrettede tiltag, som tager højde for egne ressourcer, kan der skabes en positiv indvirkning på sårbare familiers liv, så de kan opnå bedre sundhed og trivsel
  • Implementeringsforskning: Implementeringsforskning handler om at integrere sundhedsmetoder effektivt gennem analyse af barrierer, tilpasning til kontekst og løbende evaluering. Det inkluderer evaluering af metoders funktion i den kliniske hverdag og mindskelse af overbehandling for en endnu mere evidensbaseret patientpleje
  • Patient og pårørende inddragelse: Forskning der sigter mod at inddrage patienter og deres pårørende i beslutningsprocessen om behandlingsforløbet for at forbedre kvaliteten i pleje og behandling
Handlingsplan - Mål og indsatser

Til at implementere forskningsstrategien "Sammen om forskning til gavn for patienter" er der udarbejdet en handlingsplan. Handlingsplanen består af 13 målsætninger, der hver har en række indsatser tilknyttet.

Bliv klogere på handlingsplanen via den fulde forskningsstrategi i PDF-format
(åbner ny fane/browservindue).

Kontakt

Adresse

Forskningsstøtteenheden

NSR Forskningshuset | Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Fælledvej 2F, Stuen

4200 Slagelse

Se kort

Find vej på Slagelse Sygehus

Ring til os

Charlotte Simonÿ | MVU-forskningsleder

Daniel Hägi-Pedersen | Lægelig forskningsleder

Tlf. 21 51 71 67

Tlf. 21 51 71 67

Trine Egegaard | Forskningskonsulent

Tlf. 21 99 28 98

Tlf. 21 99 28 98