Gå til indhold

Om forskningen

De strategiske rammer og visionen for forskning på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Se også oplysninger om Forskningsstøtteenheden, Forskningsrådet samt Forskningshuset, der giver forskerne de mest optimale vilkår for at videndele og indgå i tværfaglige forskningssamarbejder.

Se kontaktoplysninger

Næstved, Slagelse og Ringsted (NSR) sygehuse er en del af Region Sjælland med strategisk fokus på forskning, vidensdeling og uddannelse.

Et centralt organ er forskningsrådet som er ambassadør for forskningen i form af udarbejdelse af forskningsstrategi og prioritering af interne midler.
Forskningsstrategien for NSR sygehuse bygger på et vedvarende og gensidigt tæt samarbejde med de kliniske afdelinger og med forskning på alle kliniske afdelinger. NSR sygehuse har etableret et Forskningshus i marts 2023 i Slagelse med mulighed for at forskere og klinikere kan udveksle viden og skabe dynamiske samarbejdsrelationer. En stor del af forskningen på NSR sygehuse er tværsektoriel og tværdisciplinær, og med store prestigeprojekter omkring fysisk aktivitet, multisygdomme, neurologi (hjerne- og nervesygdomme) og endokrinologi (hormonsygdomme).

Der er samarbejde både internationalt og nationalt med organisationer, sygehuse og universiteter. Den multiuniversitære tilknytning til særligt SDU og KU, men også RUC og AU, sikrer bred faglig sparring.

Kontakt

Adresse

Forskningsstøtteenheden

NSR Forskningshuset | Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Fælledvej 2F, Stuen

4200 Slagelse

Se kort

Find vej på Slagelse Sygehus

Ring til os

Charlotte Simonÿ | MVU-forskningsleder

Daniel Hägi-Pedersen | Lægelig forskningsleder

Tlf. 21 51 71 67

Tlf. 21 51 71 67

Trine Egegaard | Forskningskonsulent

Tlf. 21 99 28 98

Tlf. 21 99 28 98