Gå til indhold

Center for Multisygdom og Kronisk Sygdom

Formålet ned Videns- og forskningscenter for multisygdom og Kronisk sygdom er at skabe grobund for et stærkt forskningsmiljø, med vidensskabelse og forskning indenfor multisygdom og kronisk sygdom i Region Sjælland i samarbejde med de fire andre regioner. Videns- og forskningscenteret skal bidrage til, at Region Sjælland kommer på forkant med udviklingen, indenfor både multisygdom og kronisk sygdom.