Gå til indhold

IMAGINE

Se kontaktoplysninger
IMAGINE er et stort tværfagligt og internationalt forskningsprojekt, der skal udforske mekanismerne bag kronisk sygdom for at bremse tendens til forværring med alderen.

IMAGINE står for Immune Aging in ChronIc Neurological disease: Mechanisms and Therapeutic options. På dansk; Aldring af immunsystemet ved neurologisk sygdom: mekanismer og behandling.

Baggrund og formål

I Region Sjælland lever seks ud af ti borgere over 16 år med en kronisk sygdom som eksempelvis diabetes, hjertesygdom og lungesygdommen KOL. Fire ud af ti borgere har såkaldt multisygdom, dvs. mere end én kronisk sygdom. Også i resten af landet og internationalt er kronisk sygdom en udbredt udfordring; ikke mindst fordi den gennemsnitlige levealder stiger, og det betyder, at flere mennesker får flere aldersrelaterede kroniske sygdomme på én gang.​

Fra september 2021 og fem år frem vil projektets forskere​ undersøge i alt 300 syge borgere og 200 raske fra Region Sjælland​ for at blive klogere på, i hvilket omfang niveauet af immunforsvarets signalproteiner er påvirket ved multisygdom og aldring. Forskerne vil hertil undersøge patienter med multipel sklerose og Alzheimers sygdom, hvoraf nogle også har andre kroniske sygdomme som hjerte-kar-sygdom, lungesygdommen KOL og diabetes, med en relativ ny teknologi til billeddannelse af nervecellerne på øjets nethinde og synsnerven. Metoden hedder optisk kohærenstomografi (OCT) og fungerer som ”et vindue til hjernen” og nogle af dens sygdomme.

Projektet vil udvikle ny viden om udvikling, forebyggelse og behandling af kronisk sygdom gennem studier af aldring af immunsystemet, billeddiagnostik af synsnerven, fysisk aktivitet og patientinvolvering.

Organisering og samarbejdspartnere

Forskningsprojektet er forankret på Slagelse Sygehus i afdelingerne for Neurologi under Center for Neurologisk Forskning​ (CNF) og Fysio- og Ergoterapi samt Videns- og Forskningscenter for Multisygdom og Kronisk Sygdom på Næstved, Slagelse og Ringsted (NSR) sygehuse.

Projektet ledes af professor i neurologi Nasrin Asgari​ i samarbejde med professor i multisygdom Anne Frølich og professor i fysioterapi Søren Thorgaard Skou – alle fra Slagelse Sygehus. Desuden medvirker professorer fra Syddansk Universitet (SDU), gæsteprofessorer fra udlandet samt ph.d.-studerende og forskere i postdoc-stillinger på Slagelse Sygehus.

Ledergruppen i IMAGINE
Fra venstre til højre: Professor i multisygdom, Anne Frølich, projektleder og professor i neurologi, Nasrin Asgari og professor i fysioterapi, Søren Thorgaard Skou – alle fra Slagelse Sygehus. Foto: Thurid van Steenwijk.

Forskningsleder

Nasrin Asgari
Professor, overlæge | Ph.d., dr.med.
Telefon: 3070 0612
Email: nasg@regionsjaelland.dk

Nasrin Asgari
Projektleder og professor i neurologi, Nasrin Asgari.

IMAGINE

Kontakt

Adresse

Slagelse Sygehus

NSR Forskningshuset

Center for Neurologisk Forskning (CNF)

Fælledvej 2F, St

4200 Slagelse

Se kort

Find vej på Slagelse Sygehus

Ring til os

Nasrin Asgari, Professor og forskningsleder