Gå til indhold

Kirurgisk forskning

Om forskning i afdelingen med oplysninger om hvad der forskes i, forskningsansvarlige og eventuelle forskningsprojekter.

Hvad der forskes i

Aktuelle forskningsindsatser på det kirurgiske område under Kirurgisk Afdeling oplistes herunder:

  • Optimering af akut kirurgiske forløb - herunder præ- intra- og postoperativ optimering
  • Pre-habilitering af de elektive kolorektale patienter
  • Delirium, døgnrytme og ernæring hos den kirurgiske patient

Elementer af forskningsarbejdet under Kirurgisk afdeling taler desuden ind i Akutafdelingens forskningsarbejde.

Forskningsarbejdet er forankret under forsknings- og innovationsenheden SCOLARIS, der er sat i verden for at initiere, koordinere og drive forskning på Kirurgisk afdeling, NSR. Forskningsstrategien for SCOLARIS er koordineret med den overordnet forskningsstrategi for NSR.

Forskningsansvarlig

Kenneth Rütz
Overlæge, Kirurgisk Afdeling
Telefon: 2058 4359
Email: keru@regionsjaelland.dk

Forskningskoordinator

Michael Tvilling Madsen
Læge, Kirurgisk Afdeling
Email: mitm@regionsjaelland.dk 

Kontakt

Hvis man ønsker at høre mere om forskningsarbejdet i afdelingen, eller muligheden for at indgå i et forskningssamarbejde, så er man mere end velkommen til at kontakte afdelingens forskningsansvarlige.

Hvis forskningsarbejdet indgår i ét eller flere forskningsprojekter og vie forskningsenhed, så kan der eventuelt læses mere om det herunder.

Enheder, projekter og publikationer