Gå til indhold

SCOLARIS - Forsknings- og Innovationsenhed

Se kontaktoplysninger
SCOLARIS er forsknings-og innovationsenheden på Kirurgisk Afdeling, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse. SCOLARIS står for "Surgical Center Of Innovation And Research In Slagelse".

Formål og baggrund

SCOLARIS er sat i verden for at initiere, koordinere og drive forskning på Kirurgisk afdeling, NSR. Forskningsstrategien for SCOLARIS er koordineret med den overordnet forskningsstrategi for NSR.

SCOLARIS samler forskningsinteresseret og dedikeret personale på Kirurgisk afdeling i en forskergruppe, som ledes af en forskningskoordinator og afdelingsledelsen i samarbejde.

Vision:

  • Kliniknær og relevant forskning til gavn for patienter indenfor det akut kirurgiske, endoskopiske, nedre og øvre fag område
  • Forskningen skal gøre en forskel for patienten –”Vi er til for dig” 
  • Sammen er vi bedst–aktivt opsøge samarbejde lokalt, regionalt og nationalt
  • Innovation er forskning

Aktuelle forskningsindsatser:

  • Optimering af akut kirurgiske forløb - herunder præ- intra- og postoperativ optimering 
  • Pre-habilitering af de elektive kolorektale patienter
  • Delirium, døgnrytme og ernæring hos den kirurgiske patient

Samarbejdspartnere

SCOLARIS opsøger aktivt samarbejde lokalt, regionalt og nationalt.

Forskningsansvarlig

Kenneth Rütz
Overlæge, Kirurgisk Afdeling
Telefon: 2058 4359
Email: keru@regionsjaelland.dk

Forskningskoordinator

Michael Tvilling Madsen
Læge, Kirurgisk Afdeling
Email: mitm@regionsjaelland.dk 

Kontakt

Adresse

Slagelse Sygehus

Kirurgisk sengeafsnit

Fælledvej 11

4200 Slagelse

Se kort

Find vej på Slagelse Sygehus

Skriv til os

Øvrig information

Undersøgelse og behandling af mave-tarm kirurgiske sygdomme.