Gå til indhold

Patient Pårørende samarbejde

På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse samarbejder vi med patienter og pårørende på flere forskellige måder.

Lokale feedbackmøder

Alle afdelinger på NSR Sygehuse afvikler lokale feedbackmøder. Feedbackmøderne har til formål at gøre os klogere på hvordan det er at være patient eller pårørende på vores sygehuse og hjælpe os med at rette fokus i forbindelse med de forbedringer vi sætter i værk.

I forbindelse med et feedbackmøde udvælger afdelingen et emne de ønsker at blive klogere på. Det kan være en bestemt type forløb, en behandling, et tidspunkt i en indlæggelse eller noget helt fjerde. Til mødes inviteres en gruppe patienter og/eller pårørende der har erfaring med netop det udvalgte tema.

Under et feedbackmøde interviewes gruppen af patienter/pårørende, mens en gruppe af sundhedsprofessionelle først lytter og efterfølgende fortæller hvad de har hørt, hvad der overraskede og havde det gjorde indtryk. Ved feedbackmøderne har vi mulighed for at hører patienterne "her og nu" og "uden filter" og kan få en helt særlig indsigt i hvordan det opleves at være patient eller pårørende hos os.

Vi har allerede god erfaring med feedbackmøder som en måde at samarbejde med patienter og pårørende og ved hvilken stor motivation det bidrager med når vi efterfølgende skal gennemføre forandringer på baggrund af den feedback vi har modtaget.

Patient Pårørende Panel

Som noget nyt vil vi på sygehusene arbejde med at afvikle Patient Pårørende Panel. Her har alle der har været patienter eller pårørende på sygehusene mulighed for at bidrage med oplevelser, gode idéer og spørgsmål.

Patient Pårørende Panel vil blive annonceret på infoskærmene rundt omkring på sygehusene og her på hjemmesiden.

Patient og pårørende samtaler

Vi afholder hver dag mange samtaler med patienter og pårørende om deres forløb og oplevelser de har haft. Vi ved hvor stor betydning en samtale med personalet kan have efter man har været igennem et sygdomsforløb hos os.

På sygehusene har du altid mulighed for at tale med os om dit forløb eller oplevelser du eller dine pårørende har haft.

Du har henvende dig til personalet i den afdeling du er tilknyttet eller sende en e-mail til afdelingen eller til Patientservice i sygehusenes administration. Du kan finde mere information om hvordan du får fat i os. Kontakt til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.