Gå til indhold

Kontakt til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Du har flere muligheder for at komme i dialog med Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse om oplevelser, du har haft i forbindelse med et besøg hos os.

Dine muligheder er føl​​gende:

Vi bestræber os på at besvare din henvendelse indenfor 14 dage.

​​Herudover har du mulighed for at klage eller søge erstatning via:

Du kan tage kontakt til Patientvejledningen​ for afklaring om hvilke af ovenstående, der er den rette i din situation.

Nedenfor kan du læse mere om mulighederne for dialog i forbindelse med en klagesag.

Dialog med sygehuset i forbindelse med en klagesag

Hvis du har klaget til Styrelsen for Patientklager og sagt ja tak til dialog med Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, kan du her læse mere om, hvordan en dialog planlægges og holdes på sygehusene.

Sig j​a tak til dialog

Når du har klaget til Styrelsen for Patientklager, og det fremgår af klagen, at du har sat X ved ’Ja tak til dialog med Region Sjælland’ på klageskemaet, vil du blive kontaktet af den afdeling, som klagen vedrører.

Afdelingen kontakter dig, så snart de har modtaget klagen fra Styrelsen for Patientklager, og I vil sammen aftale et tidspunkt for dialog. Dialogen kan foregå på den måde, der egner sig bedst i din situation, fx med fremmøde, telefonisk eller ved videomøde.

En dialog giver os på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse mulighed for at høre om dine oplevelser og lære af dem. Vores mål er at gøre det bedre fremover således, at andre patienter ikke får tilsvarende oplevelse, som du har haft.

Når Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse har modtaget klagen fra Styrelsen for Patientklager, har vi fire uger til at invitere dig til dialog om din klage og melde resultatet af dialogen tilbage til Styrelsen for Patientklager. Overskrides de fire uger, vil Styrelsen for Patientklager automatisk gå i gang med at sagsbehandle din klage.

Forberedelse til di​alog

Det er er vores erfaring, at det er en fordel for dig, hvis du har forberedt dig inden mødet med os. Det kan fx være at du har:

  • ​Overvejet hvilke forventninger du selv har til dialogen – vil du primært fortælle om dine oplevelser, eller har du andre formål i tankerne
  • Skrevet det ned, som er væsentligt for dig at få fortalt eller spurgt om
  • Overvejet om du skal have en person med til dialogen. Du er meget velkommen til at tage en anden person med, for det kan være en fordel, at andre har hørt, hvad der bliver sagt. Derved kan I også efterfølgende drøfte det i fællesskab. Kender du ikke nogen, som du kan tage med, kan du kontakte Danske Patienters bisidderordning​

Vi ønsker at skabe en tryg ramme for mødet med dig, så du som patient eller pårørende kan fortælle om dine oplevelser.

Efter dialogen

Efter dialogen skal du tage stilling til om:

  • Du ønsker at frafalde klagen
  • Du ønsker at fastholde klagen
  • Du ønsker at ændre klagen

Du ønsker at frafalde klagen

Hvis du efter dialogen med sundhedspersonalet er tilfreds med udfaldet, og du ønsker at frafalde klagen, skal du underskrive et svarskema til Styrelsen for Patientklager. Sundhedspersonalet medbringer svarskemaet. Styrelsen for Patientklager bliver herefter orienteret om din beslutning, og din klagesag er nu afsluttet.

Selvom din klage officielt er afsluttet ved Styrelsen for Patientklager, vil vi på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse fortsat arbejde videre med det, vi har lært af netop din klage.

Du ønsker at fastholde klagen

Hvis du efter dialogen ønsker at fortsætte din klage, skal du underskrive et svarskema til Styrelsen for Patientklager. Sundhedspersonalet medbringer svarskemaet. Du skal tage stilling til, om du ønsker din klage behandlet som en styrelsesklage (klage over forløb) eller som en disciplinærklage (klage over konkrete sundhedspersoner).

Du ønsker at ændre klagen

Under dialogen kan klagen ændre sig. Det er væsentligt, at eventuelle ændringer bliver skrevet i svarskemaet til Styrelsen for Patientklager. Sundhedspersonalet medbringer svarskemaet. Svarskemaet udfyldes sammen med sundhedspersonalet efter dialogen.

Ønsker du me​re viden

Har du spørgsmål til din klage eller til selve dialogen, er du meget velkommen til at kontakte Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuses patientservice​.​​