Gå til indhold

Boliger forbeholdt yngre læger

Læs om boligmuligheder for yngre læger på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.

Boliger forbeholdt yngre læger 

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse administrerer sammenlagt 43 boliger beliggende i hh. Slagelse og Ringsted, der alle er forbeholdt yngre læger.

I Slagelse råder Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse over 29 lejligheder:

 • 14 stk. 3-værelses
  • Husleje ligger mellem kr. 3.425 – 4.282. Forbrugsafgifter til vand, varme og el betales særskilt.
 • 15 stk. 4-værelses
  • Husleje ligger mellem kr. 4.350 – 4.570. Forbrugsafgifter til vand, varme og el betales særskilt.

Ydermere råder Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse over 10 huse i Slagelse:

 • 2 stk. 4-værelses
  • Husleje udgør ca. kr. 6.200 inkl. vand og varme.
 • 5 stk. 6-værelses
  • Husleje udgør mellem 6000 og 7110 kr., afhængig af stand inkl. vand og varme.
 • 3 stk. 7-værelses
  • Husleje udgør kr. 7.110 inkl. vand og varme.

I Ringsted råder Næstved, Slagelse og Ringsted over 3 boliger (rækkehuse). Alle er 2-værelses og husleje udgør kr. 4.500 inkl. vand og varme.

Lejligheder og huse er umøblerede, men værelserne er møbleret.

Huslejepriser reguleres hvert år til april efter nettoprisindekset. Der opkræves ikke indskud til de boliger, der er forbeholdt yngre læger.

Husdyr er ikke tilladt i nogle af sygehusets boliger. Der kan dog søges dispensation i husene.

Beskatning af læge-/funktionærbolig som personalegode

En læge- eller funktionærbolig betragtes af SKAT som et skattepligtigt personalegode. Regionen er derfor forpligtet til at indberette beskatningsgrundlaget til SKAT. Du kan læse mere om reglerne her

I praksis betyder det, at regionen laver en indberetning til SKAT hver måned. Denne indberetning kan ikke ses på din lønseddel, kun på den årlige specifikation, som du modtager i din E-Boks. I din årsopgørelse fra SKAT står beløbet i rubrik 17.

Det er hensigtsmæssigt at ændre din forskudsregistrering, hvis du forventer at blive boende i længere tid. Det kan du gøre i felt 229.

To typer af lægeboliger

Jf. aftale mellem Yngre Læger og sygehusene opdeles lægeboligerne i to typer:

 • 1 stk. 1 boliger
  • boliger, som sygehusene skal stille til rådighed jf. aftalen fra 1981 og evt. ændringer

 • 1 stk. 4 boliger
  • boliger, som sygehusene skal hjælpe med at finde - § 1 stk. 4 boliger, hvis der ikke er nok af de andre.
  • 1 stk. 4 boliger

Hvis "stk. 1"-puljen er opbrugt, er sygehuset forpligtet til aktivt at medvirke til at skaffe en bolig til den yngre læge.

Amtsrådsforeningen har den 17. november 1994 sendt lønorientering (PDF) ud til alle sygehuse, hvor sygehusenes forpligtelse står beskrevet - det er fx ikke tilstrækkeligt blot at give dig nummeret på det nærmeste boligselskab.

Vi gør alt vi kan for at hjælpe og har god kontakt til boligforeninger i Slagelse, men i tilfælde af boligmangel i selve Slagelse kan det betyde, at der tilbydes en bolig i en nærliggende by.

Sygehuset er forpligtet til at anvise til én bolig til yngre læger med afsæt i de ønsker, der er oplyst i ansøgning. Hvis du afviser et tilbud, bortfalder forpligtelsen formelt.

Hvis du som yngre læge får anvist en § 1 stk. 4 bolig, vil det være sygehuset, der betaler evt. indskud og du skal efterfølgende betale den reelle husleje for boligen. Huslejen er fastsat af udlejer og er altså ikke overenskomstreguleret.

Bliv skrevet op til en bolig

Du kan først ansøge om en bolig – og dermed blive skrevet på venteliste – når du har tilsagn om ansættelse ved NSR sygehuse.

Sådan søger du:

Udfyld dette ansøgningsskema:

BLANKET Ansøgning Til Bolig Ved NSR Sygehuse

Send det pr. mail til nsr-boligadm@regionsjaelland.dk sammen med en kopi af enten ansættelseskontrakt eller anden dokumentation, der bekræfter tilsagn om ansættelse ved Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.

Du vil modtage en bekræftelse, når vi har registreret din ansøgning på ventelisten. Boligerne tildeles jf. rækkefølge på ventelisten. Børnefamilier har fortrinsret til 6 og 7 værelsesboliger.

Er du pendler eller udenlandsk læge tildeles du ikke særskilt fortrinsret, men kommer på ventelisten på lige fod med alle andre ansøgere.

Vi gør opmærksom på, at du har pligt til at meddele evt. ændringer i ansættelsesforholdet via ovenstående mail, da sådanne ændringer kan medføre justering af lejevilkår.

Hvis du sidder tilbage med spørgsmål er vi altid klar til at hjælpe. Send en mail til nsr-boligadm@regionsjaelland.dk, så sørger vi for skriftligt svar eller ringer til dig, hvis det ønskes.

Personalehotel

Hvis du blot har brug for en enkelt overnatning en gang i mellem, har du mulighed for at booke et værelse på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuses personalehotel. Personalehotellet er et tilbud til alle medarbejdere med ansættelse på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.

Læs mere om personalehotellet her: Personalehotel