Gå til indhold

Lungemedicinsk, Gastroenterologisk og Reumatologisk forskning

Om forskning i afdelingen med oplysninger om hvad der forskes i, forskningsansvarlige og eventuelle forskningsprojekter.

Se kontaktoplysninger

Hvad der forskes i

Patienter med kompleks multisygdom har behov for et tæt samarbejde med sundhedsprofessionelle på tværs af specialer og sektorer, og har behov for en særlig prioriteret indsats. På Mave-Tarm Medicinsk (MTM) afsnit på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse ønsker vi på en systematisk og effektiv måde, at identificere denne gruppe patienter og undersøge, hvordan vi kan sikre, at denne gruppe patienter med særlige behov opnår et sammenhængende forløb af høj kvalitet.

Første maj 2023 ansatte vi Jon André Christensen i et præ-ph.d. forløb ved MTM. Jon’s forskning skal afdække og undersøge, hvordan man på en systematisk og effektiv måde kan identificere og prioritere de patienter, der lever med komplekse multisygdom og som har behov for en udvidet indsats under indlæggelse og efterfølgende udskrivelse til hjemmet.

Patientgruppen er karakteriseret ved at være særdeles inhomogen både med hensyn til diagnoser, sygdomsgrad, behov og have mange forskellige udfordringer i livet med flere kroniske lidelser. Forskningen vil bidrage til en bredere forståelse af multisyge patienters fysiske, mentale og sociale sundhed gennem patientforløbet.

Studiet knytter an til det igangværende forskningsprojekt ”Tværsektorielle Videomøder med Multisyge Patienter” ved Institut for Regional Sundhedsforskning Syddansk Universitet, støttet af Novo Nordisk Fonden. Forskningsprojektet er desuden tæt knyttet til Videns- og Forskningscenter for Multisygdom og Kronisk Sygdom.

Forskningen taler ind i Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuses forskningsprofil. Den har bl.a. til sigte, at igangsætte forskning med fokus på tværsektorielle patientforløb med inklusion af patienten samt dennes pårørende med deres perspektiver på sundhed, sygdom og generelle sundhedsudfordringer.

Forskningsansvarlig

Lene Marie Isaksen
Cheflæge
Telefon: 9357 6410
Email: leisa@regionsjaelland.dk

Kontakt

Hvis man ønsker at høre mere om forskningsarbejdet i afdelingen, eller muligheden for at indgå i et forskningssamarbejde, så er man mere end velkommen til at kontakte afdelingens forskningsansvarlige.

Hvis forskningsarbejdet indgår i ét eller flere forskningsprojekter, så kan der eventuelt læses mere om det herunder.

Projekter og enheder