Gå til indhold

Vores organisation

Se kontaktoplysninger

Organisationsdiagram

 

 

Her ser du et organisationsdiagram for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.

Afdelinger indenfor samme speciale hører under samme afdelingsledelse. Det gælder, selv om de ligger på forskellige sygehuse. Fx har Ortopædkirurgisk Afdeling på Slagelse Sygehus og Næstved Sygehus samme ledelse.

Klinisk Biokemisk afdeling (blodprøvetagning) har desuden et afsnit, som ligger på Nykøbing F. Sygehus.

Klik her for at finde en udgave, der er let at printe

Oversigt over ledelsesorganisation 

 

Ledelsesorganisation

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er en del af ledelsesorganisationen i Region Sjælland. Sygehuset ledes af en sygehusdirektør, der refererer til Direktionen, og to vicedirektører.

Der er 14 afdelinger på sygehuset. De afdelinger, som har med undersøgelse og behandling af patienter at gøre, kalder vi for ”kliniske afdelinger”. De kliniske afdelinger ledes af en afdelingsledelse. Afdelingsledelsen består typisk af en cheflæge og en chefsygeplejerske. I nogle afdelinger indgår i stedet en ledende chefjordemoder eller en chefterapeut (fysioterapeut) i afdelingsledelsen.

Hver afdeling er delt ind i afsnit. Der er sengeafsnit for indlagte patienter. Og så er der ambulatorier, hvor patienterne møder ind til undersøgelse eller behandling og går hjem igen. Sengeafsnit og ambulatorier har hver en afsnitsledelse. Afsnitsledelsen består typisk af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske, men kan også være vicechefjordemoder, overfysioterapeut eller ledende bioanalytiker.

Udover de kliniske afdelinger har vi også nogle tværgående afdelinger. Det er en administration og en driftsafdeling. De ledes af hhv. en stabschef og en driftschef. Administrationen er delt op i 4 stabe. Driftsafdelingen er delt op i to tekniske afsnit og er serviceafsnit.

Klik her for at finde en udgave, der er let at printe

Kontakt

Adresse

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Administrationen

Ingemannsvej 30, stuen og 1. sal

4200 Slagelse

Se kort

Find vej på Slagelse Sygehus

Åbningstider

Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00.

Ring til os

Tlf. 58 55 90 00

Tlf. 58 55 90 00