Gå til indhold

Råd om dit forløb


Hvis du som patient har brug for råd i forbindelse med dit forløb, har du flere muligheder. Du kan altid spørge personalet, men du kan også tale med en socialrådgiver.

Spørg personalet

Du er altid velkommen til at kontakte personalet, hvis du har brug for råd, eller hvis du har spørgsmål til dit forløb, undersøgelse eller behandling. Personalet er i de fleste tilfælde de nærmeste til at hjælpe dig. Og personalet kan oplyse, hvor du ellers kan få hjælp.

Socialrådgiver

Hvis du vil tale med​ en socialrådgiver, kan personalet hjælpe dig med kontakt. Ved sygdom og indlæggelse melder der sig ofte mange spørgsmål om sociale forhold.​

Sygehuspræst

Vi har tilknyttet en sygehuspræst. Hvis du vil tale med præsten, kan personalet hjælpe med kontakt.​​​​​

Din praktiserende læge

Du kan også kontakte din egen praktiserende læge i forbindelse med dit forløb.​​​​​

Patientvejledningen

Hos patientvejlederne i Patientvejledningen kan du få information, rådgivning og vejledning om dine rettigheder som patient i Sundhedsvæsenet.

Find flere informationer og kontaktoplysninger på Patientvejledningen.​​​​​​​