Gå til indhold

Dobbelt op på socialsygeplejersker på sygehuse hjælper socialt udsatte patienter

Nu er der to socialsygeplejersker på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, som afdelingerne kan tilkalde, hvis der er borgere, der har brug for en særlig hjælp.
Dobbelt op på socialsygeplejersker på sygehuse hjælper socialt udsatte patienter
Katja Pihl Pedersen (t.v) er ny socialsygeplejerske på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Sammen med Suss B. Nielsen, der har været alene på pinden siden 2018 i en delt ansættelse mellem NSR og Psykiatrien, skal hun være med til at sikre at socialt udsatte patienter får den bedst mulige behandling.

Patienter med psykiske lidelser eller misbrug, hjemløse, veteraner eller rigmanden, der er slået omkuld af en skilsmisse eller et dødsfald. Gruppen af socialt udsatte patienter spænder bredt og nu er der på Næstved, Slagelse og Ringsteds sygehuse endnu en socialsygeplejerske, som afdelingerne kan kontakte, hvis de har brug for hjælp omkring en socialt udsat patient.  

Katja Pihl Pedersen er ansat i Akutafdelingen, men arbejder på hele NSR. Efter et vellykket introforløb er hun nu for alvor kommet i gang med arbejdet med socialt udsatte borgere, udvikling, undervisning og meget andet, der skal gavne både personalet på sygehusene - og patienterne.

Gør en forskel

- Jeg er virkelig oprigtig glad for mit arbejde, og jeg føler også, at jeg gør en forskel. Det lyder lidt kliche-agtigt, men det er det jeg føler, når jeg går hjem, siger hun.

Hidtil har 48-årige Suss B. Nielsen været alene om at varetage opgaven som socialsygeplejerske på NSR og i Psykiatrien, så hun glæder sig over nu at have fået følgeskab af 44-årige Katja Pihl Pedersen, der har en fortid i blandt andet Slagelse Rusmiddelcenter. 
- For patienterne betyder det, at vi dækker bredere på sygehuset, og at vi når mere omkring afdelingerne, fortæller Suss B. Nielsen.

Samarbejder på tværs hjælper 

Vurderer en afdeling, at der er behov for, at en socialsygeplejerske tager en snak med en patient, kan de tilkalde Suss eller Katja som kan hjælpe enten akut - eller med en mere helhedsorienteret løsning på patientens behov. Det kan ske på samarbejdsmøder, hvor forskellige myndigheder deltager og laver en koordineret indsats for patienten. For eksempel politi, kommune, pårørende og psykiatri.
- Vi kan samarbejde med alle mulige forskellige myndigheder og man kan bare se, at vi lykkes, når vi sætter os ned og beslutter, at det er den vej, vi går. Og vi er enige om det, siger Katja Pihl Pedersen og tilføjer:
- Når man løfter sammen i fællesskab, så når man tit længere.

Men det er også takket den lægefaglige og ledelsesmæssige opbakning, som socialsygeplejerskerne møder i deres hverdag, at de lykkes med at hjælpe patienterne, fortæller Suss B. Nielsen.
- Det gør det bedre for patienterne, at vi har læger med store kompetencer, som deltager og understøtter, hvad der skal ske med folk.

Lige adgang til sundhed

De koordinerede indsatsplaner kan handle om alt fra smertebehandling til behov for en førtidspension, en kontaktperson, eller et ressourceforløb.
- Vi har mange overlæger, cheflæger og ledende overlæger som vi hurtigt kan konferere med og som bakker op omkring vores funktion - og det er også det, der gør at det lykkes at hjælpe patienterne, siger Suss.

Socialsygeplejerskerne er meget optaget af at sikre alle lige adgang til sundhed. Derfor kører de også nogle gange hjem til borgere, der har svært ved at komme afsted på grund af for eksempel misbrug eller depression.
- Vores ønske er, at socialt udsatte skal behandles på lige vilkår med alle andre patienter, siger Katja.
- Ja, en socialsygeplejerskes opgave sådan set at gøre sig selv overflødig, tilføjer Suss B. Nielsen.

Skal klæde personalet bedre på

Derfor glæder de sig også over, at der nu bliver langt bedre mulighed for at holde oplæg for personalet om alt fra  afrusning til deeskalering af konflikter. 
- Vi er ikke kun til for borgerne, men også for kollegerne, som kan have manglende viden om, hvordan man skal håndtere forskellige situationer, fortæller Katja.

Det oplevede hun for eksempel, da teamet for nylig var ude i en afdeling og fortælle om "selvskadestrategi - og de ti interventioner". 
- Her var reaktionen fra en af sygeplejerskerne, at guud, sådan havde hun aldrig set på det før.

Teamet har for nylig lavet et katalog, hvor Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuses afdelinger kan booke oplæg med socialsygeplejerskerne og eksterne samarbejdspartnere. For eksempel opsøgende gadeteam, rusmiddelcentre og politiet.  Så også de kan være med til at klæde sygehuspersonalet bedre på til at sikre at socialt udsatte får den bedste behandling.

Det kan socialsygeplejerskerne bruges til:

  • Patientstøtte under indlæggelse eller ambulante forløb
  • Koordinering og deltagelse i udskrivning
  • Deltage i stuegang, undersøgelser mv.
  • Tværsektorielt samarbejde
  • Sparring med personalet
  • Vidensdeling om misbrug, smerter og abstinensbehandling