Gå til indhold

Sygehuse sænker udledningen af CO2 med flere hundrede tons

Gennem et offentligt-privat samarbejde sænker Region Sjælland udledningen af CO2 på sygehusene med 321 tons om året. Besparelserne på el, vand og varme betaler projektet over cirka 20 år.
Under ESCO-projektet er bl.a. køleanlæg på Slagelse Sygehus, der bruges til køling og affugtning, blevet udskiftet eller renoveret. Det har medvirket til at bruge færre ressourcer og mindske udledningen af CO2.

Mindre forbrug

Mindre forbrug af el, varme, vand og mindre udledning af CO2. Det er de målbare resultater af et såkaldt ESCO-samarbejde mellem Region Sjælland og entreprenørvirksomhederne Siemens og Kemp & Lauritzen.

- Den grønne omstilling er en mærkesag for Region Sjælland, og vi ønsker at skabe grønne løsninger. Det er de 321 tons mindre udledning af CO2 et godt eksempel på. Uden ESCO-samarbejdet ville det være næsten umuligt for os at opnå de resultater, som dette samarbejde har ført til, siger Bruno Jerup, formand for Region Sjællands udvalg for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø.

At miljøforbedringerne sker gennem et ESCO-samarbejde betyder, at Region Sjælland betaler entreprenørerne for forbedringerne med de besparelser, der opnås ved et mindre forbrug af el, vand og varme. Tilbagebetalingen strækker sig over cirka 20 år. Uden ESCO-samarbejde ville finansieringen af tiltagene og miljøgevinsten være uden for Region Sjællands rækkevidde.

Omstilling til grønnere sygehuse

En del af opgaven har ligget hos Kemp & Lauritzen. Gennem de seneste fem år har virksomheden energirenoveret sygehusene i Næstved, Slagelse og Ringsted.

Et projekt til 105 millioner kroner, der blandt andet omfatter, at sygehusene har fået 350 nye vinduer sat i - og sat omkring 8.000 energirigtige lamper op – og ny ventilation, der som en sidegevinst også har forbedret indeklimaet.

Kemp & Lauritzens indsats i ESCO-projektet med Region Sjælland og de tre sygehuse fører til, at alene de sygehuse udleder 131 tons CO2 mindre om året og bruger 5 millioner kroner mindre på energi om året.

- Region Sjælland har en fællesregional målsætning om, at sygehusenes energiforbrug skal være nedbragt med 50 procent i 2035 sammenlignet med 2022, og det er vi glade for at kunne hjælpe med. Grøn omstilling er lige præcis at energirenovere sygehuse, og det er vi rigtig stolte over at gøre til virkelighed sammen med Region Sjælland, siger Thomas Gjørup, der er direktør for Teknikhuse i Kemp & Lauritzen.

ESCO-projektet tog sin begyndelse i 2017 og er afsluttet med udgangen af 2023.

I den periode har renoveret infrastruktur på Region Sjællands sygehuse. Under ESCO-projektet er der blandt andet blevet renoveret eller udskiftet vinduer, ventilationsanlæg, lamper, køleanlæg og sat solceller op.

Alt sammen med henblik på at bruge færre ressourcer og udlede mindre CO2 på Region Sjællands somatiske sygehuse i Nykøbing F., Næstved, Slagelse, Ringsted, Roskilde, Køge og Holbæk.

FAKTA


I et ESCO-samarbejde indgår bygningsejeren (den offentlige myndighed) et samarbejde med en privat entreprenør, som planlægger og gennemfører en række energioptimerende renoveringer i bygningerne. Investeringen finansieres gennem de opnåede energibesparelser, som på den måde ”betaler” for energirenoveringen.

Hvis ikke de garanterede besparelser bliver opnået, kompenserer ESCO-partneren for de manglende energibesparelser med et beløb, der svarer til forskellen op til de garanterede energibesparelser.

I forbindelse med aflevering af de enkelte energibesparende tiltag er det dokumenteret, at de garanterede energibesparelser kan opnås.

Der er gennemført tiltag, som samlet giver besparelser på energiforbruget på:

  • 6.576 MWh varme om året (i 2022 brugte sygehusene 58.300 MWh)
  • 6.480 MWh el om året (i 2022 brugte sygehusene 43.800 MWh)
  • 384 m³ brugsvand om året (i 2022 brugte sygehusene 238.400 m³)

    Der er opsat solceller svarende til, at regionen sparer yderligere indkøb af el:

  • 577 MWh el om året fra solceller (i 2022 var regionens egenproduktion 1.800 MWh – den produktion indeholder el fra solceller, der opsat uden for ESCO-projektet)

    Samlet giver det en sparet CO2 udledning på:

  • 321 tons CO2 om året (i 2022 udledte sygehusene 12.168 ton CO2)