Gå til indhold

Børne- og Ungeambulatoriet på Slagelse Sygehus rykker tilbud helt tæt på familier i en sårbar situation

Som de første i Region Sjælland foretager Børne- og Ungeambulatoriet sundhedsfaglige screeninger af børn, der er tilknyttet Børnehus Sjælland.
To sygeplejersker sidder hver uge og foretager sundhedsfaglige screeninger i Børnehus Sjælland.
Fra venstre: Bettina Lykke Larsen, Lise Kaldråstøyl, Jannie Lundoff Nissen og Mette Nice.

- Det er enormt meningsfuldt at kunne hjælpe de her børn og deres familier videre.

Sådan lyder det fra sygeplejerske Mette Nice, når hun skal sætte ord på det arbejde, hun sammen med sin kollega Lise Kaldråstøyl udfører hver tirsdag i Børnehus Sjælland.

De to sygeplejersker fra Børne- og Ungeambulatoriet på Slagelse Sygehus sidder på skift en gang om ugen i Børnehus Sjælland og foretager sundhedsfaglige screeninger som de første i Region Sjælland. Og de beskriver begge mødet med familierne som afgørende.

- Vi møder ofte familier, der er i krise, og derfor drejer det sig meget om at møde dem der, hvor de er. Ved at foretage en sundhedsfaglig screening kan vi hjælpe børnene og familierne godt videre, siger Mette Nice og fortsætter:

- Det smarte ved den her løsning er også, at barnet og familien kun skal møde op ét sted, og så er alle relevante fagpersoner samlet der.

Det særlige ved Børnehus Sjælland er, at man har med børn at gøre, der har været udsat for overgreb. Derfor befinder familierne sig i en særligt sårbar situation. Men de to sygeplejerskers fokus i screeningerne er ikke på det retsmedicinske - det er udelukkende på det sundhedsfaglige.

- Ved at have en fremskudt klinik i Børnehus Sjælland, møder vi tit nogle familier, der ellers normalt går under radaren i forhold til sundhedsfaglige undersøgelser. Derfor er der ofte nogle problematikker, der ikke tidligere er blevet opdaget, eller som der ikke er taget hånd om før, forklarer Jannie Lundoff Nissen, der er chefsygeplejerske i Børne- og Ungeafdelingen på Slagelse Sygehus og fortsætter:

- På den måde bidrager vi i høj grad til at mindske ulighed i sundhed. De her børn i forvejen er tilknyttet Børnehuset, hvilket giver os momentum for at få kontakt til dem. Det kræver en meget stor pædiatrisk viden og erfaring og også et stort relationsarbejde, og det arbejde skal Mette og Lise have stor cadeau for.

Ingen falder fra

Omkring 20 procent af de børn, der får en sundhedsfaglig screening, har behov for yderligere udredning på Børne- og Ungeambulatoriet. Indtil videre er alle børn mødt op til deres aftaler - ikke én eneste er faldet fra.

En del af den statistik kan skyldes, at man i forbindelse med de sundhedsfaglige screeninger har udviklet det, der kaldes et fasttrack. Det betyder, at børnene fra børnehuset hurtigt kommer til i ambulatoriet - også på trods af ellers lange ventetider.

- Når kontakten til familierne er etableret, skal det også udnyttes. For hvis familierne i den her sårbare situation bliver mødt at en ventetid på tre måneder, så ser vi dem ikke igen. Med det her fasttrack tager vi hensyn til deres ekstremt sårbare situation, fortæller Bettina Lykke Larsen, der er oversygeplejerske på Børne- og Ungeambulatoriet.

For Lise Kaldråstøyl er det særligt muligheden for at hjælpe de sårbare familier videre, der er givende.

- Via børnehuset sikrer vi også, at der er en kommune, der efterfølgende griber familien og barnet og hjælper på den bedste måde. Det er et tværfagligt samarbejde, der er helt uvurderligt, afslutter Lise.

Den sundhedsfaglige screening fortages ud fra en model, der er udviklet af specialsygeplejersker i pædiatri og socialpædiater fra Børne- og Ungeafdelingen på Slagelse Sygehus