Gå til indhold

Klinisk basisuddannelse Ortopædkirurgisk Afdeling

Læs mere om mulighederne som KBU-læge på Ortopædkirurgisk Afdeling.

Introduktion til Ortopædkirurgisk Afdeling

På Ortopædkirurgisk Afdeling på Slagelse Sygehus behandles traumatologiske patienter, sårpatienter i et stort tværfagligt sårcenter, og akutte og elektive håndkirurgiske patienter (regionsfunktion).

Ortopædkirurgisk afdeling er en stor afdeling, der også har funktion på Næstved Sygehus, men som KBU-læge vil du som udgangspunkt kun have funktion på Slagelse Sygehus.

Ortopædkirurgisk Afdeling har det lægefaglige og uddannelsesmæssige ansvar i skadestuen, hvorigennem vi får de fleste af vores patienter.

Lægegruppen på Slagelse Sygehus består af 18 speciallæger og cirka 28 læger under uddannelse (HU, intro, uklassificeret samt 10 KBU-læger).

Vi råder over 20 senge i vores stamafdeling, og er herudover ansvarlige for et varierende antal patienter med alder 65+ indlagt på Ortogeriatrisk Afdeling, som er opereret for hoftenær fraktur.

Vagtberedskabet på Ortopædkirurgisk Afdeling består af tre læger i døgnvagt. Henholdsvis en bagvagt og to mellemvagter. Herudover en forvagt i skadestuen i 2-delt vagt. Håndkirurg kun i dagvagt, samt beredskabsvagt i weekend. Der er alle ugens 7 dage en senior læge i skadestuen til kl. 18.

Afdelingen lægger stor vægt på uddannelse og der vil være mulighed for at øve kirurgiske færdigheder og andre relevante kompetencer.

Hverdagen som KBU-læge i Ortopædkirurgisk Afdeling

Som KBU-læge i Ortopædkirurgisk Afdeling vil du:

  • Som udgangspunkt fra start af ansættelsen lære modtagelsen og behandlingen af den akutte patient i skadestuen sammen med vagthavende mellemvagt/skadevagt. På sigt forventes egentlig vagtfunktion med 2 skiftet vagt i hhv. dagtid og aften/nat.
  • Indgå primært i skadestuearbejdet men i dagtid ligeledes superviseret stuegang og ambulant funktion, samt være med til traumemodtagelsen og på operationsgangen.
  • Få mulighed for at være assistent/operatør på operationsgangen med oplæring i basale kirurgiske færdigheder (sutur teknik, hudincision, reposition og osteosyntese).
  • Skulle deltage i den planlagte undervisning på afdelingen og bidrage yderligere til det i forvejen gode uddannelses- og læringsmiljø på afdelingen.
  • Kunne forvente en god tone, engagerede kollegaer og stor vilje til supervision og feedback.

Få mulighed for at opstarte/deltage i forskningsaktivitet under kyndig vejledning.