Gå til indhold

Klinisk basisuddannelse Medicinsk Afdeling 3

Læs her om mulighederne som KBU-læge i Medicinsk Afdeling 3.

Introduktion til Medicinsk Afdeling 3

Medicinsk Afdeling 3 indeholder specialerne geriatri og neurologi.

Geriatrisk afsnit på Slagelse Sygehus råder over 45 senge fordelt på 2 sengeafsnit, ambulatorium med bl.a. faldudredning, samt hukommelsesklinik med demensudredning. I de geriatriske senge ligger der medicinsk geriatriske patienter, som er kendetegnet ved indlæggelseskrævende akut sygdom, høj alder, aktiv multimorbiditet, (truende) funktionstab samt skrøbelighed. Disse patienter modtages direkte fra vores akutafdeling.

Vi har på det ene afsnit herudover ortogeriatri, hos os defineret som +65 årige med hoftenær femurfraktur, der skal opereres og passes i tæt samarbejde med ortopædkirurgerne.

Vi er ca. 20 læger, heraf 9 speciallæger og pt. 3 HU læger, 2 KBU læger og 3 introduktionslæger.

Neurologisk afsnit på Slagelse Sygehus råder over 20 senge, og et ambulatorium med neurologisk udredning, samt hukommelsesklinik med demensudredning. I de neurologiske senge ligger der primært Fase II neurorehabiliteringspatienter efter akut apopleksi, samt patienter med andre behov for neurorehabilitering efter skade på nervesystemet; men også patienter med akut behov for indlæggelse og neurologisk komorbiditet. Desuden har afdelingen yderligere cirka 20 senge til mere specialiseret neurorehabilitering i Næstved.

Bagvagten er til stede alle ugens dage til kl. 21, og går herefter i rådighedsvagt fra egen bolig.

Der er cirka 12 speciallæger ansat i afsnittet, og derudover har afdelingen årligt 2 introduktionsforløb i neurologi og 3 psykiatriske sideuddannelsesforløb i neurologi. Arbejdet som KBU-læge vil primært være på superviseret stuegang med varetagelse af rehabilitering, samt ikke mindst at sikre gode udskrivelser og forløb hos komplekse patienter. 

Hverdagen som KBU-læge i Medicinsk Afdeling 3

At være KBU-læge i Medicinsk Afdeling 3, Geriatrisk Afdeling, indebærer primært deltagelse i forvagtslaget med delt vagt (dagvagt/AN-vagt) på medicinsk akutafsnit (MAA). Som KBU-læge vil du modtage, undersøge og behandle alle akutte patienter henvist af egen læge, alt imens du arbejder under supervision af både mellemvagt og/eller bagvagt fra det medicinske akutafsnit samt læger fra samarbejdende afdelinger. Der er bag- og mellemvagter til stede døgnet rundt. Efter en introduktion til afdelingen og følgevagt, hvor du sammen med en erfaren læge introduceres til dine arbejdsopgaver, indgår du i arbejdet som forvagt.

Derudover vil du deltage i stuegangen på sengeafdelingerne G1 og G2, sammen med introlæger og speciallæger. Her vil du opnå erfaring med at følge patientforløbene tæt. Endelig vil der være fokus på den gode udskrivelse af komplekse patienter.

Godt arbejdsmiljø og høj faglighed

På både Geriatrisk og Neurologisk afsnit prioriterer vi et godt arbejdsmiljø højt, og vores konferencer har et højt fagligt indhold. Vi arbejder tværfagligt og tværsektorielt.

I Geriatrisk afdeling afholdes der undervisning fire gange om ugen for alle læger. Den første mandag i hver måned er dedikeret til et yngre-læge-møde, hvor fokus er på trivsel og aktuelle emner i afdelingen. De resterende mandage har skiftende fokus på uddannelse og der er afsat tid til vejledersamtaler. Hver tredje torsdag i måneden afholdes der et møde med uddannelsesansvarlig overlæge og yngre læger, hvor uddannelse også er i centrum.