Gå til indhold

Klinisk basisuddannelse Medicinsk Afdeling 3

Læs her om mulighederne som KBU-læge i Medicinsk Afdeling 3.

Introduktion til Medicinsk Afdeling 3

Medicinsk Afdeling 3 indeholder specialerne geriatri og neurologi.

Geriatrisk afsnit på Slagelse Sygehus råder over 42 senge fordelt på 2 sengeafsnit, ambulatorium med bl.a. faldudredning, samt hukommelsesklinik med demensudredning. I de geriatriske senge ligger der medicinsk geriatriske patienter, som er kendetegnet ved indlæggelseskrævende akut sygdom, høj alder, aktiv multimorbiditet, (truende) funktionstab samt skrøbelighed. Disse patienter modtages direkte fra vores akutafdeling

Vi har på det ene afsnit herudover ortogeriatri, hos os defineret som +65 årige med hoftenær femurfraktur, der skal opereres og passes i tæt samarbejde med ortopædkirurgerne, samt Fase II apopleksi patienter der overflyttes fra neurovaskulært afsnit i Roskilde til videre genoptræning.

Vi er ca. 20 læger, heraf 9 speciallæger og pt. 3 HU læger, 2 KBU læger og 3 introduktionslæger.

Neurologisk afsnit på Slagelse Sygehus råder over 20 senge, og et ambulatorium med neurologisk udredning, samt hukommelsesklinik med demensudredning. I de neurologiske senge ligger der primært Fase II neurorehabiliteringspatienter efter akut apopleksi, samt patienter med andre behov for neurorehabilitering efter skade på nervesystemet; men også patienter med akut behov for indlæggelse og neurologisk komorbiditet. Desuden har afdelingen yderligere cirka 20 senge til mere specialiseret neurorehabilitering i Næstved.

Bagvagten er til stede alle ugens dage til kl. 21, og går herefter i rådighedsvagt fra egen bolig.

Der er cirka 12 speciallæger ansat i afsnittet, og derudover har afdelingen årligt 2 introduktionsforløb i neurologi og 3 psykiatriske sideuddannelsesforløb i neurologi. Arbejdet som KBU-læge vil primært være på superviseret stuegang med varetagelse af rehabilitering, samt ikke mindst at sikre gode udskrivelser og forløb hos komplekse patienter. 

Hverdagen som KBU-læge i Medicinsk Afdeling 3

Dine primære funktioner vil være stuegang, samt huslægevagter og vagter med modtagelse af akutte medicinske patienter. Du får derved erfaring i varetagelse af akut opstået sygdom, overblik over kroniske lidelser og rehabilitering, samt endelig vil der være fokus den gode udskrivelser af komplekse patienter.

Godt arbejdsmiljø og høj faglighed

På både Geriatrisk og Neurologisk afsnit prioriterer vi et godt arbejdsmiljø højt, og vores konferencer har et højt fagligt indhold. Vi arbejder tværfagligt og tværsektorielt.