Gå til indhold

Klinisk basisuddannelse Kirurgisk Afdeling

Læs her om mulighederne som KBU-læge i Kirurgisk Afdeling.

Introduktion til Kirurgisk Afdeling

Kirurgisk Afdeling på Slagelse Sygehus er funktionsmæssigt opdelt i et øvre/akut/børne team, et colorectalt team og et endoskopi team.

Afdelingen beskæftiger 24 speciallæger, 26 uddannelses-/yngre læger. Derudover bidrager afdelingen til forskning i kirurgiske lidelser med 2-3 ph.d. studerende, 1 forskningsansvarlig overlæge og 1 lektor ved KU.

Der er 31 sengepladser på vores sengeafdeling, 10 kirurgiske senge i Akutafdelingen og en stor ambulant operativ og endoskopisk produktion.

Vagtbemandingen på kirurgisk afdeling er firdelt, med tre tilstedeværelsesvagter (for-, mellem- og bagvagt) og en overlægevagt med tilkald hjemmefra.

Hverdagen som KBU-læge i Kirurgisk Afdeling

Som KBU-læge på Kirurgisk afdeling vil du:

  • I dagtid blandt andet passe planlægningsambulatorium, hvor du optager journal og planlægger indlæggelse/behandling/operation i samråd med speciallæge. Andre dage vil du gå stuegang på sengeafdelingen sammen med speciallæger. Og endelig er der faste operationsvagter, hvor du primært er assistent til akutte operationer. Du kommer også med i akutmodtagelsen i dag-tid i hverdage. Der vi på operationsgangen være mulighed for oplæring i basale kirurgiske teknikker som at sy hud, incidere abscesser og lignende.

  • Indgå i forvagtslaget med delt vagt , dagtid og AN vagt i akutmodtagelsen, hvor du primært passer kirurgiske ptt., men kan komme til at aflaste medicinsk akut funktion i spidsbelastninger. Du vil i akutmodtagelsen altid være superviseret af en mellemvagt eller en bagvagt / specialæge.

  • Altid have mulighed for at være med på andre funktioner, f.eks. endoskopiafsnittet, MDT konferencer, m.m. når tiden tillader det.

  • Til konferencer fremlægge evt. akutte dårlige patienter fra vagten, når det får betydning for stuegang eller dagens aktiviteter i øvrigt.

  • Deltage i og bidrage til den ugentlige undervisning / instruksfremlægning.

  • Hvis du er interesseret, få mulighed for at komme i gang med forskning.

Vi forventer af dig, at du udviser interesse og ansvarlighed, og at du tager ansvar for egen læring. Vi tilbyder så en spændende uddannelse med mange forskellige muligheder for læring i et trygt miljø med god supervision, og fokus på rettidig arbejdstilrettelæggelse og et godt arbejdsmiljø.