Gå til indhold

Klinisk basisuddannelse i Medicinsk Afdeling 2

Læs her om mulighederne som KBU-læge i Medicinsk Afdeling 2

Introduktion til Medicinsk Afdeling 2

Medicinsk Afdeling 2 indeholder specialerne kardiologi og endokrinologi. Afdelingen dækker både matriklerne i Slagelse og Næstved, og består af akutfunktion, sengeafsnit og ambulatoriefunktion i Slagelse, samt ambulatoriefunkion for både endokrinologi og kardiologi i Næstved.

Hjerteafdelingen er et dobbeltafsnit med 48 senge, der modtager akutte patienter dels via akutmodtagelsen og dels AKS-patienter direkte på afdelingen. Det er derfor et travlt afsnit med et stort patientflow.

Der er en yngre læge, "huslægen", tilknyttet afsnittet hele døgnet (delt i 2) samt en kardiologisk bagvagt frem til kl. 21. Herefter er bagvagten på tilkald fra bolig. Medicinsk bagvagt er i tilstedeværelsesvagt hele døgnet og håndterer de ikke-kardiologisk spørgsmål og problemstillinger fra huslægen i vagten.

Det endokrinologiske sengeafsnit - Hormonafsnittet - har 4 senge aktuelt. Udover specialepatienter (f.eks.: hypercalæmi, hyponatriæmi, diabetisk ketoacidose fase 2) er en række andre interne medicinske patienter/diagnoser tilknyttet afsnittet bl.a. rosen, akut opstået nyrepåvirkning osv. Derudover modtages blandede intern medicinske patienter. 

Huslægen er ansvarlig for Hormonafsnittet også i vagten - men opholder sig primært på Hjerteafdelingen.

For begge specialer gælder, at der er en stor ambulatoriefunktion. 

I Næstved udføres der hjerte CT-skanninger og myocardie-scintigrafier, foruden en bred kardiologisk ambulant virksomhed inklusiv selvstændige sygeplejerske-ambulatorier for hjertesvigt- og arterieflimmerpatienter.

I Slagelse laves dagligt mange ekkokardiografier både af læger, men også af specialuddannede ekkoteknikere. Transeosofageal ekko (TEE) udføres også i Slagelse.

Endokrinologisk ambulatorium i både Næstved og Slagelse har patienter i insulin-pumpebehandling. 

Vi har mange patienter med thyroidea-lidelser og udreder alle former for endokrinologiske sygdomme. Vi har mange selvstændigt arbejdende diabetessygeplejersker på begge matrikler, selvstændig fundus foto sygeplejerske. 

Enhed for Tværfaglig Udredning og Behandling (ETUB) ligger i Næstved. ETUB fungerer dels som et diagnostisk center, dels som tovholder for patienter med forløb i mange specialer på flere af regionens sygehuse, og dels som et medicinsk daghospital. Der er en specialeansvarlig overlæge samt flere sygeplejersker fast tilknyttet ETUB. Yngre læger har mulighed for at få dagsfunktion her efter ønske. 

Hverdagen som KBU-læge i Medicinsk Afdeling 2

Som KBU-læge på Medicinsk Afdeling 2, vil du få vagtfunktion som huslæge (08.15-16.30, 16.30-08.15), stuegangsfunktion på begge sengeafsnit og mulighed for at følge med enkelte dage i ambulatorier. 

Der er morgenkonference dagligt mellem kl. 08.15-09.00, som indeholder referat fra vagten og undervisning fire dage om ugen fra kl. 08.30-09.00, hvor både yngre og senior læger underviser.