Gå til indhold

Klinisk basisuddannelse i Medicinsk afdeling 1

Læs mere om mulighederne som KBU-læge i Medicin 1

Introduktion til Medicinsk Afdeling 1

Medicinsk Afdeling 1 indeholder specialerne: Reumatologi, lunge- og mavetarm medicin.

På det lungemedicinske afsnit i Slagelse har vi 24 senge, samt et stort ambulatorium, og indsatsen koncentreres om akutte lungemedicinske tilstande med respiratorisk insufficiens, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), emfysem, astma bronchiale samt patienter indlagt med infektiøse lungesygdomme (pneumoni og kroniske lungeinfektioner).

I sengeafdelingen varetages alt indenfor High-flow, NIV behandling (inkl. hjemme-NIV), og UL-vejledte pleuracenteser. I ambulatoriet varetages ud over hovedfunktionspatienter også det højt specialisere område for interstitielle lungesygdomme og sarkoidose. I ambulatoriet har vi netop etableret en funktion med non-maligne bronkoskopier.

På det mavetarm medicinske speciale udredes patienter med sygdomme i spiserør og mave- tarmkanal, samt lever og galdeveje. Specialet udreder og behandler patienter med kronisk inflammatoriske tarm- og ulcus sygdomme, mavesmerter og afføringsforstyrrelse, herunder malignitetsudredning, samt anæmiudredning på hovedfunktionsniveau.

Specialets hepatologiske opgaver domineres af udredningen og behandling af patienter med cirrhosis hepatis, viral hepatitis og autoimmune leversygdomme.

Der udføres et stort antal gastroskopier, sigmoideoskopier, koloskopier, leverbiopsier og kapselendoskopi og der er hertil ud over den ambulante virksomhed tilknyttet et sengeafsnit på 20 senge. Hertil er netop etableret 4 dagklinik senge med opstart af en levercirrose klinik.

For det reumatologiske område har vi udelukkende ambulant virksomhed. Reumatologisk ambulatorium varetager udredning og behandling af patienter med inflammatoriske led- og bindevævssygdomme, degenerative ledsygdomme, herunder akutte/subakutte rygsygdomme. Ambulatoriet fungerer i et tværfagligt miljø med meget dygtige rygfysioterapeuter. I ambulatoriet findes 8 ultralydsapparater, som udover ledscanninger også anvendes til vasculær UL-undersøgelse.

Hverdagen som KBU-læge i Medicinsk Afdeling 1

Som KBU-læge bliver du en del af afdelingens lægeteam. Du vil være cirka tre måneder på det lungemedicinske afsnit og cirka tre måneder på det mavetarm medicinske afsnit.

Dine primære funktioner vil være stuegang, samt dels huslægevagter og vagter med modtagelse af akutte, medicinske patienter. Der vil i vagterne i sengeafdelingen være en medicinsk bagvagt og ved modtagelse af akutte patienter også en medicinsk mellemvagt.

Du vil få rigtig god erfaring med den intern medicinske patient, og helt specifikt vil du også få god erfaring med den multisyge patient.