Gå til indhold

Klinisk basisuddannelse i Akutafdelingen

Læs mere om mulighederne som KBU-læge i Akutafdelingen.

Introduktion til Akutafdelingen

Slagelse Akutafdelingen er en af 4 modtageafdelinger i Region Sjælland, og har et optageområde svarende til 40% af regionen. Vi har gode fysiske rammer og et godt arbejdsmiljø.

Vi er uddannelsesafdeling for læger i KBU, introduktionsstilling i akutmedicin og for hoveduddannelseslæger i akutmedicin og almen medicin. Det danner rammen for et læringsmiljø med stort potentiale for udvikling. 

Hverdagen som KBU-læge i Akutafdelingen

Akutafdelingens KBU-læger modtager, undersøger og behandler alle akutte patienter, uanset om de er henvist af egen læge, indbragt med ambulance eller telefonvisiteret af en sygeplejerske.

Det sker under supervision af både mellemvagt og/eller bagvagt fra Akutafdelingen og læger fra samarbejdende afdelinger. Der er bag- og mellemvagter til stede døgnet rundt. 

KBU-lægerne får mulighed for at modtage og behandle en bred vifte af forskellige patienter inden for intern medicin og kirurgi.

Hvad kan vi tilbyde?

Som KBU-læge hos os bliver du en del af et team, som har fokus på en hurtig, sikker og omsorgsfuld patientbehandling. Du opnår en bred klinisk erfaring i det, som de fleste patienter fejler, dvs. du får et solidt fundament at bygge din videre uddannelse på. Efter introduktion til afdelingen og følgevagter, hvor du sammen med en mere erfaren læge introduceres til dine arbejdsopgaver, arbejder du som forvagt. Du kan forvente at have været i afdelingen nogle uger, inden du første gang skal gå i selvstændig nattevagt. 

Akutafdelingen er i gang med at styrke sin akutmedicinske profil og KBU-læger ansat på afdelingen vil fremadrettet primært se, tage imod og behandle akutte patienter, som forventes indlagt under 24 timer.

Fokus på uddannelse og godt læringsmiljø

I afdelingen afholdes der undervisning to gange ugentligt af yngre læger og afdelingens bagvagter samt eksterne undervisere.

Vi har fokus på uddannelse og forventer, at du som KBU-læge bidrager aktivt og konstruktivt i forhold til afdelingens læringsmiljø, hvor målet er at uddanne kompetente læger, således at vores patienter får den bedst mulige behandling.

Hver anden tirsdag er der afsat tid til yngre-læge-møde, hvor der er fokus på trivsel, og hvad der ellers rører sig i afdelingen. De øvrige tirsdage er der 'Mortality and Morbidity'-møder med alle afdelingens læger. 

Blandt yngre læger er der en arbejdsmiljørepræsentant, en tillidsrepræsentant og en til to uddannelseskoordinerende yngre læger (UKYL). Der er altså god mulighed for at have indflydelse på uddannelse og arbejdsmiljø i afdelingen i kraft af, at man kan være UKYL-suppleant, bidragende til undervisning og introduktion af yngre læger.