Gå til indhold

Praktikmuligheder

Her kan du læse om praktikmuligheder for studerende og elever på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.

Generel information om praktikforløb

Som studerende og elev kommer du i praktik på enten Slagelse eller Næstved sygehus. Vi har studerende og elever i de afsnit, hvor der er mulighed for at du kan nå dine mål for praktikken/semesteret.

Studerende og elever tildeles praktikforløb i såvel medicinske og kirurgiske sengeafsnit som ambulatorier, akutafdelingen, gynækologisk/obstetrisk afdeling, børneafdelingen og anæstesi/operationsafdelingen.

Tilknyttet ansvarlig vejleder

Hver studerende og elev er tilknyttet en ansvarlig vejleder i afsnittet, som sørger for at koordinere hele dit uddannelsesforløb samt hjælper dig godt i gang og inkluderer dig i fællesskabet.

Ansvarlig vejleder udpeger som regel altid en vejleder for den studerende og eleven men du følges også med andre personaler i løbet af uddannelsesforløbet.

Ansvarlige vejledere sørger for, at du får de patientopgaver som passer til dit niveau og du får tid til refleksion.

Praktiske forhold

Hvis du er i praktik som Socialrådgiver skal du have kørekort og bil, så du har mulighed for at deltage i mødevirksomhed rundt omkring i Regionen sammen med socialrådgiveren.

Arbejdstider

Din vejleder udarbejder en fremmødeplan for din praktik. Vi tager selvfølgelig hensyn til private forhold.

Du kan godt deltage i praktikken på andre tidspunkter end det øvrige personale.