Gå til indhold

Fysio- og Ergoterapiens forskning

Om forskning i afdelingen med oplysninger om hvad der forskes i, forskningsansvarlige og eventuelle forskningsprojekter.

Hvad der forskes i

Vores mission er at skabe sundere og mere aktive liv med borgeren i centrum. Forskningen sker gennem PROgrez, som er en forskningsenhed på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse placeret i Fysio- og ergoterapien. Forskningsenheden har fokus på mennesker med, eller i risiko for at udvikle, sygdom.

Der er mange mennesker i Danmark og resten af verden, som lider under inaktivitet, dalende livskvalitet og dårlig fysisk og mental sundhed. Det er vores mission at ændre på dette ved at få mennesker til at bevæge sig mere og dermed gøre flere mennesker i stand til at leve et liv i fysisk og mental trivsel med mindst mulig sygdom og lidelse.

Vi har produceret internationalt anerkendt viden og succesfulde indsatser, der retter sig mod at flere skal være i stand til at leve et sundt og fysisk aktivt liv. PROgrez består af 20-25 forskere, flere administrative medarbejdere og en gruppe af klinikere, næsten 40 medlemmer i alt, som alle arbejder engageret med at forbedre mulighederne for, at flere mennesker kan (for)blive fysisk aktive.

Vi prioriterer forsknings-excellence, samarbejde, partnerskaber, brugerinvolvering og implementering højt, og vores personalesammensætning består af mange forskellige fagdiscipliner, akademiske, kliniske og organisatoriske kompetencer, som sammen kombinerer en bred vifte af forskningsmetoder.

Det er vores mål at udvikle, evaluere og implementere innovative løsninger, som understøtter udbredelsen af fysisk aktivitet og fysisk og mental bevægelse i forebyggelse, behandling og rehabilitering på tværs af forskellige risikogrupper, sygdomme og sektorer. Dette arbejde skal gennemføres i tæt samspil med klinisk praksis og med involvering af en lang række interessenter fra hele samfundet, ikke mindst borgerne i Region Sjælland.

Forskningsansvarlig

Søren Thorgaard Skou
Fysioterapeut, Professor
Telefon: 2370 8640
Email: sots@regionsjaelland.dk

Kontakt

Hvis man ønsker at høre mere om forskningsarbejdet i afdelingen, eller muligheden for at indgå i et forskningssamarbejde, så er man mere end velkommen til at kontakte afdelingens forskningsansvarlige.

Hvis forskningsarbejdet indgår i ét eller flere forskningsprojekter, så kan der eventuelt læses mere om det herunder.

Projekter og enheder