Gå til indhold

Børne- og Ungeafdelingens forskning

Om forskning i afdelingen med oplysninger om hvad der forskes i, forskningsansvarlige og eventuelle forskningsprojekter.

Hvad der forskes i

På Børne- og Ungeafdelingen i Slagelse har vi et spirende, aktivt og nysgerrigt forskningsmiljø, hvor læger og sygeplejersker gennemfører forskningsprojekter, der alle har til formål at gøre behandlingen af vores patienter bedre.

Vi tilstræber, at alle kolleger der ønsker det, kan prøve kræfter med forskning i form af små eller store projekter. Målet er at videnskabeligt arbejde bliver en naturlig del af arbejdet på en børneafdeling så vi altid forholder os kritisk til den behandling, vi giver. På den måde hænger forskning og det daglige kliniske arbejde sammen: Når vi møder noget vi ikke ved, omsætter vi vores uvidenhed til forskningsprojekter.

Vores forskning handler om emner der er relevant for børn på en almen børneafdeling. Lige nu forsker vi blandt andet i:

  • hvordan man giver bedre støtte til nye familier, der ønsker at amme
  • hvordan corona-nedlukningerne påvirkede indlæggelser blandt børn for andre infektioner
  • hvordan vi bedst hjælper spædbørn med virus-lungebetændelser (bronkiolitis)
  • behandling af fødevareallergi hos børn
  • medfødt cytomegalo-virus-infektion hos børn med høretab
  • hvilke sundhedsproblemer oplever børn, hvis forældre blev fulgt under graviditeten grundet brug af rusmidler eller medicin


Vi forsker ikke alene og har etableret et samarbejde med Obstetrisk Afdeling og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse om projekter, der sigter efter at give bedre og individualiseret behandling til sårbare familier. Vi har også et tæt samarbejde med COPSAC, hvor vi forsker i astma og allergi hos børn.

Endeligt samarbejder vi med forsknings-interesserede på andre børneafdelinger, hvilket muliggør at vi både igangsætter og deltager i multicenter-studier; Lige nu blandt andet om D-vitamin og azithromycin til børn med astma forværringer, urinvejsinfektioner, knogle- og led-infektioner, diagnostik af mave-tarminfektioner, neonatal sepsis, behandling af diabetes, samt udvikling af cerebral parese blandt for tidligt fødte børn.

Forskningsansvarlig

Maren Johanne Heilskov Rytter
Afdelingslæge
Telefon: 9356 8064
Email: mjry@regionsjaelland.dk

Kontakt

Hvis man ønsker at høre mere om forskningsarbejdet i afdelingen, eller muligheden for at indgå i et forskningssamarbejde, så er man mere end velkommen til at kontakte afdelingens forskningsansvarlige.

Hvis forskningsarbejdet indgår i ét eller flere forskningsprojekter, så kan der eventuelt læses mere om det herunder.

Projekter og enheder