Gå til indhold

Trivselskonference på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

NB! Invitationer for tilmelding til konferencen er sendt ud, hvorfor tilmelding via denne side ikke er muligt.

DATO
onsdag den 27. september 2023
TID
Kl. 08:30 - 15:00
STED
Auditoriet (Psykiatrien), Fælledvej 6 - 4200 Slagelse
Pris: Tilmelding kun via særskilt invitation

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse har de seneste to år haft et skærpet fokus på medarbejder- og ledertrivsel gennem et lokalt trivselsprojekt. Dette i tilknytning til et nationalt trivselsprojekt i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

I anledning af det lokale projekts forestående afslutning afholdes således en Trivselskonference i Slagelse med henblik på vidensdeling i forhold til den læring og erfaring, som projektet har kastet af sig.
Inviterede deltagere består af følgende:

  • Samarbejdspartnere i projektet
  • Lokale afdelingsledelser på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse
  • Formandsskaber for alle landets regionsråd
  • Sygehusledelser i alle landets regioner
  • Kommunale sundhedsdirektører i Region Sjælland
  • Direktionen hos Region Sjælland
  • Interne nøglepersoner i Region Sjælland
Oplæg på konferencen

Deltagerne på konferencen vil kunne høre spændende oplæg om:

  • Erfaring fra kliniske afdelinger på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse
  • Trivsel på arbejdspladsen og psykologisk tryghed | v/ Malene Friis Andersen, Ph.d., psykolog og forsker
  • Arbejdsfællesskabet og samarbejde på tværs | v/ Karsten Brask Fischer, Sociolog ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv
Om Trivselsprojektet på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

I 2019 besluttede den daværende regering, KL og Regionerne at afsætte 100 mio.kr. til arbejdet med fortsat udvikling og styrkelse af ledelse og kompetencer i den offentlige sektor.

Som led i beslutningen blev der igangsat fire initiativer specifikt rettet mod nedbringelse af sygefravær i den offentlige sektor. Herunder har blandt andre Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse fået tildelt puljemidler til implementering af en særlig sygefraværsindsats ud fra en model, som er baseret på viden fra forskning samt erfaringer fra praksis om, hvad der virker i forhold til sygefravær.

Nedbringelse af sygefraværet på offentlige arbejdspladser rummer et stort potentiale både for den enkelte medarbejder, arbejdspladsen og samfundsøkonomien. På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse har projektet ikke været et sygefraværsprojekt i traditionel forstand. I stedet har projektet fokuseret på at fremme arbejdsglæde og trivsel for medarbejdere med henblik på også at se en positiv afledt effekt på sygefraværet.

Projektet har været båret af dedikerede trivselskoordinatorer fra alle afdelinger efter målsætningen om at gøre trivsel til en integreret del af hverdagen.

På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse har projektet vist, at det er muligt at gøre trivsel til en del af hverdagen – selv med mindre investeringer. Inddragelse og meningsskabelse for den enkelte medarbejder har været afgørende og det er med stolthed, at sygehusene nu kan præsentere de projekter, som midlerne har givet mulighed for at skabe. Fokus er nu på implementering og fortsat udvikling af indsatser, hvorunder også vidensdeling – internt såvel som eksternt – er prioriteret.