Gå til indhold

Hvad er en bloddonation?

Overvejer du at blive bloddonor i Region Sjælland? Find information om, hvordan du donerer blod, og hvad du skal være opmærksom på som donor.
Du gør en forskel - giv blod.

Tapning af blod

Inden tapningen af blod

Inden selve tapningen skal du udfylde et spørgeskema. Vi kan ikke teste blodet for alle sygdomme. Derfor er spørgeskemaet er med til at sikre, at bloddonationen ikke skader modtageren af blodet eller dig selv.

Når spørgeskemaet er blevet udfyldt, bliver du indkaldt til en kort samtale med en medarbejder fra blodbanken. Efter samtalen er det tid til at give blod.

Karantæne

Rejser, sygdom og medicin kan have betydning for, om du kan give blod. Derfor er det en god idé at undersøge, om du er påvirket af karantænereglerne, inden du tager i blodbanken. Så risikerer du ikke at gå forgæves. Kontakt din lokale blodbank. 

Find flere informationer om karantæneregler på Bloddonor.dk.

Sæt dig selv i karantæne, hvis du ved, du ikke må donere blod i en længere periode.

Så indkalder blodbanken dig først, når du igen må give blod.

 

Under tapningen af blod

Du mærker kun et lille prik i armen, når vi stikker dig med nålen. Bagefter kan du bare ligge og slappe af, mens der bliver tappet 450 ml. Selve tapningen tager som regel 10 minutter.

De fleste mærker slet ikke, at de har givet blod. Andre kan godt føle sig en smule sløve resten af dagen. Lyt til din krop og tag den med ro efter de første par tapninger. Efter en tapning bør du resten af dagen undgå at overbelaste din tappearm ved eksempelvis at løfte tunge ting. Det kan give blå mærker omkring stikkestedet.

Vi undersøger dit blod for HIV og hepatitis hver gang. Du får kun en tilbagemelding fra disse undersøgelser, hvis der mod forventning bliver fundet uregelmæssigheder i dit blod. Undersøgelserne må ikke erstatte en generel helbredsundersøgelse.

Blodbanken måler også altid din hæmoglobinværdi (blodprocent). Det gør vi for at sikre, at din krop kan tåle at give blod. Flere og flere steder i landet holder vi også jævnligt øje med ferritinindholdet i blodet. Det viser, hvor stort dit jerndepot er. Hvis du mangler jern, bliver du tilbudt jerntabletter til at opbygge et godt jerndepot.

Efter bloddonationen

Efter tapningen skal du hvile i 10 minutter, mens du får lidt at drikke. Dit blodvolumen skal have tid til at stabilisere sig, inden du forlader tappestedet. Hvis du dyrker sport, anbefaler vi, at du holder en pause indtil dagen efter for at være helt sikker på, at din krop er klar til det.

Du kan generelt opleve at have et lidt lavere energiniveau end normalt i den første tid efter tapningen. Derfor kan det være en god idé at medtænke kommende motionsløb eller andre fysisk krævende aktiviteter, når du booker en tappetid.

Læs mere om, hvordan en tapning foregår på Bloddonor.dk.