Gå til indhold

Hjerne- og nervesystemet (Neurologi)

Se kontaktoplysninger
Undersøgelse og behandling af børn og unge under 18 år, der har sygdomme i hjerne- og nervesystemet.

​Behandling af hjerne- og nervesystemet

Vi undersøger og behandler børn og unge i alderen 0-18 år med sygdomme i hjerne- og nervesystemet. For eksempel:

 • Hovedpine
 • Spastiske lammelser (cerebral parese)
 • Epilepsi
 • Forsinket udvikling
 • Børn med kromosomafvigelser​
 • Børn med muskulære sygdomme

Ved første besø​g

I ambulatoriet møder I en børnelæge og en børnesygeplejerkse. Vi skal høre om barnets/den unges udfordringer/problemer.

Undersøgelsen i børneambulatoriet gør ikke ondt, og der er afsat god tid, så det forhåbentlig bliver en god oplevelse for dit barn.

Det er vigtigt, at I medbringer oplysninger fra lægen, sundhedsplejersken og jer selv, om dit barns udvikling, samt at I har udfyldt det tilsendte Børneskema.

Undervejs i den første samtale vil dit barn få foretaget en neurologisk undersøgelse af børnelægen, og vi vejer/måler dit barn og måler eventuelt et blodtryk.

Til slut i samtalen laves en plan; som blandt andet kan betyde, at dit barn skal have taget blodprøve, urinprøve, EEG, røntgen, skannes osv.

Da der sjældent er behov for, at prøverne tages akut, kan I som regel gå hjem og forberede barnet, eksempelvis på en blodprøve.

Ved behov henviser vi til indlæggelse på børneafdelingen eller til specialiserede behandlingstilbud på andre sygehuse.

Det videre fo​rløb

Såfremt dit barn fejler noget, som kræver opfølgning, vil opfølgningen enten ske hos børnelægen eller hos børnesygeplejersken.

Børnene/ de unge følges 1-4 gange årligt, afhængigt af symptomer og behandling.​

Ofte kan næste kontrol også foregå som en videokonsultation, dette vurderes af lægen eller sygeplejersken. For at vi kan have en videokonsultation er det et krav, at I er tilmeldt Min SP.

 

Søvnteam

Undersøgelse og behandling

Vi modtager børn i alderen 2-18 år, med længerevarende søvnproblematik (varighed over 6 mdr.)

Er du interesseret i at få hjælp til dit barns søvnproblemer, skal dit barn henvises til Børneambulatoriet i Slagelse via egen læge. Henvisende læge skal forud for henvisningen have undersøgt barnet fysisk og en uddybende beskrivelse af søvnproblemet skal indgå i henvisningen.

Der er en forventning om, at egen læge har udelukket, at årsagen til søvnproblematikken kunne stamme fra Øre-næse-hals-regionen (mellemørebetændelse, polypper mv), mave/tarmgener (fx forstoppelse, reflux mv) eller diverse mangeltilstande (fx D-vit mangel).

Børn med søvnproblemer og samtidig mistanke om anfaldsfænomener skal udredes for dette på lokal børneafdelingen/praktiserende børnelæger inden henvisning.​

Vi modtager børn med følgende søvnvanskeligheder

 • Unormalt længe om at falde i søvn.
 • Urolig søvn og hyppige opvågninger.
 • Søvnmangel af forskellige årsager.
 • Påvirkning af adfærd og udvikling pga søvnmangel.
 • Børn, hvor man mistænker fx narkolepsi.
 • Øget træthed.
 • Søvnrædsel /night terror.

Dit forløb​​

Forud for første besøg vil I modtage et søvnskema, der bedes udfyldt og medbragt. I vil blive indkaldt til samtale, hvor I møder en af vores børnesøvnsygeplejersker. Såfremt søvnforstyrrelsen kræver lægefaglig vurdering eller medicinsk behandling, vil jeres barn også blive set af den ansvarlige læge i søvnklinikken.​​

Ved første besøg

Ved første konsultation i Børnesøvnklinikken vil sygeplejersken sammen med jer grundigt gennemgå Jeres barns/families dagligdag, døgnrytme, soveritualer, - vaner og - mønstre for at afdække barnets søvnforstyrrelse.

Alle børn deltager ved første konsultation. Ved de mindste børn (under 5 år) er der en forventning om, at I som familie medbringer en ekstra voksen til at se efter barnet i venteværelset efter undersøgelse af barnet.

Barnet bliver målt og vejet ved hvert besøg og vi vurderer om barnet følger normal udvikling.
Ved behov for blodprøver, vil der altid være god tid til at planlægge og forberede barnet, da det ikke udføres i forbindelse med besøget i søvnklinikken. ​

Det videre forløb

På baggrund af samtalen undervises, rådgives og vejledes I i søvnhygiejne. God søvnhygiejne har stor betydning for barnets vilkår for at falde i søvn og sove godt.

For børn fra skolealderen kan udredningen suppleres med actigrafi. Denne lille måler påsættes med lille rem på venstre håndled og registrerer aktivitet og søvn hos barnet gennem 7 døgn.
Målingen giver overblik over søvnens kvalitet, indsovningstid, vågne perioder om natten, aktivitetsniveau og mulige årsager til søvnforstyrrelsen.

De fleste børns søvnproblematik afhjælpes ved at regulere uhensigtsmæssig adfærd, døgnrytme og optimere søvnhygiejne.​

Ofte kan næste kontrol også foregå som en videokonsultation, dette vurderes af lægen eller sygeplejersken. For at vi kan lave en videokonsultation er det et krav, at I er tilmeldt Min SP.

Adresse

Slagelse Sygehus

Børne- og Ungeambulatoriet

Fælledvej 2C

4200 Slagelse

Se kort

Find vej på Slagelse Sygehus

Ring til os

Mandag - fredag kl. 08.00-12.00.
Mandag - fredag kl. 12.00-15.00 (akutnummer oplyses på telefonsvarer)

Tlf. 58 55 34 00

Tlf. 58 55 34 00