Gå til indhold

Neonatalafsnit

Se kontaktoplysninger
Intensiv behandling af syge, nyfødte børn er vores speciale på Neonatalafsnittet. Vi tilbyder også en særlig indsats omkring amning og ernæring med modermælk.

Indlæggelse

Mor og barn kan i de fleste tilfælde indlægges sammen på neonatalafsnittet, med mindre at mors tilstand kræver særlig observation. Her kan far/partner/andet nært familiemedlem indlægges sammen med barnet.

Skal jeres barn være indlagt i mere end 2 døgn, afholder vi indlæggelsessamtale og forventningsafstemmer med jer for at sikre os, at I får vigtige informationer om jeres barns pleje og behandling, og at vi tager hensyn til jeres ønsker som forældre.

Indlæggelse

Forældre og søskende

Afdelingen har enestuer og kan tilbyde medindlæggelse af begge forældre. Søskende er meget velkommen uanset alder. De må dog ikke være syge med smitsomme sygdomme, for eksempel forkølelse eller børnesygdomme. Ved tvivl svarer personalet på spørgsmål.

Besøg

Der er fri besøgstid. Vores regler og anbefalinger er:

 • Vis hensyn til de nyfødte børn.
 • Gæster skal være fyldt 15 år og være raske - kom ikke på besøg, hvis du for eksempel er forkølet.
 • Respektér eventuelle anvisninger fra personalet.
 • Kom højst to-tre besøgende ad gangen pr. stue. Ved flere besøgende henviser vi til fælles opholdsrum i afdelingen
 • Kom kun på korte besøg med mindre andet er aftalt med barnets forældre.
 • Tal sagte omkring børnene.

Hygiejne

De nyfødte børn er meget modtagelige for infektioner. Derfor er god håndhygiejne vigtig. Både forældre og besøgende skal tage armbånd og ure af og vaske og afspritte hænderne, før de rører barnet.

Mad og drikke

Mødre tilbydes tre måltider om dagen. Vi kan desværre ikke tilbyde fædre og søskende måltider. Der kan købes mad i kiosken eller nærliggende supermarked.

Afsnittet har et forældrekøleskab, hvor egne madvarer kan opbevares, dog undtaget rå æg og råt kød. Forældre og søskende kan lave the og kaffe i forældrekøkkenet også til gæster.​

Døgnrytme

Neonatalafsnittets indlagte børn har en individuelt tilpasset døgnrytme, der tager udgangspunkt i barnets tilstand og familiens behov og ønsker: 

 • 07.00 - 07.15: Sygeplejerskerne møder ind og orienterer sig om børnene
 • 09.00 - 09.30: Læger og sygeplejersker afvikler morgenkonference og planlægger i fællesskab stuegang til de børn, der skønnes at have et behov. Herefter starter stuegangen.
 • 15.00 - 15.15: Aftensygeplejerskerne møder ind og orienterer sig om børnene
 • 23.00 - 23.15: Natsygeplejerskerne møder ind og orienterer sig om børnene

Konf neo

​Hud mod hud

Hud mod hud er en vigtig del af behandlingen for syge nyfødte og for tidligt fødte børn.
Vi tilstræber, hvis barnets tilstand tillader det, at barnet får lov at ligge hud mod hud inden for de første 6 timer efter fødslen. Hud mod hud kontakt skaber kontakt og roligt miljø omkring det syge barn. Hud mod hud har en positiv effekt på stabilisering af barnet. Desuden virker det positivt på mælkeproduktion, hvis mor ønsker at amme sit barn.

Hud mod hud

Tidligt hjemme ophold (THO)

THO er et tilbud til for tidligt fødte børn, hvor familien kan gå hjem tidligere i forløbet, inden barnet helt har lært at spise sin mad selv. Ordningen tilpasses hver enkelt familie og aftales derfor individuelt.​ THO-funktionen varetages af et specialiseret team i afdelingen. THO-kontroller afvikles ved en kombination af fysisk fremmøde i afdelingen og videokonsultationer. 

THO

Udskrivelse - når I skal hjem

Det er vigtigt, at du er tryg, når I skal hjem. Stil spørgsmål, hvis du er i tvivl. Du skal blandt andet have svar på følgende spørgsmål:

 • Hvilken medicin skal jeg give barnet?
 • Er der noget, jeg skal være særligt opmærksom på?
 • Hvilke aftaler er der om opfølgning?
 • Inden du skal hjem, skal du snakke med personalet om jeres forløb, medicin og planen for den kommende tid.


Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os det første døgn, efter du er kommet hjem, medmindre vi har lavet en anden aftale. Derefter skal du ringe til din egen læge.​​

Information til pårørende

​Som pårørende kan du støtte og hjælpe. Både praktisk i forbindelse med pleje, men også ved at lytte og stille spørgsmål.

I er altid velkommen til at kontakte personalet, hvis I har spørgsmål, eller noget I vil gøre opmærksom på.

Alle indlagte børn og forældre tilknyttes et plejeteam mhp. at sikre kontinuitet i plejen.​​​​​​​

Der er mulighed for at deltage virtuelt ved stuegang som ekstra pårørende.​

Indgang

 

Min Sundhedsplatform

Få overblik over dit barns aftaler, prøvesvar, journal og andre sundhedsoplysninger.

Få adgang til dit barns journal

Hvis du er forælder til et barn under 15 år, kan du få adgang til barnets profil ved at udfylde en aftaleerklæring og aflevere den fysisk til den afdeling, du er tilknyttet.

Du kan finde erklæringen, som du skal udfylde her

Hygiejne

Rene hænder redder liv – bakterier og virus spreder sig via hænderne. Vask dine hænder grundigt - og sprit dem af bagefter. Så er risikoen for at sprede bakterier mindre. 

Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Kontakt

Adresse

Slagelse Sygehus

Neonatalafsnit

Fælledvej 13, Stuen

4200 Slagelse

Se kort

Find vej på Slagelse Sygehus

Åbningstider

Åbent døgnet rundt.

Besøgstider

Kontakt personalet for besøg.

Ring til os

Sekretær 08.00-15.00

Sygeplejersker hele døgnet

Tlf. 58 55 34 35

Tlf. 58 55 34 35