Gå til indhold

Patient Pårørende Råd og Forum


Patient Pårørende Råd og Forum arbejder med, hvordan sygehusene kan forbedre patienters og pårørendes oplevelser gennem et behandlingsforløb.

Patient Pårørende Råd

Patienter og pårørende inviteres til at deltage i Patient Pårørende Råd for Næstved og Slagelse sygehuse.

  • Har du erfaring med Næstved eller Slagelse sygehuse som patient eller pårørende?
  • Vil du bidrage og på en konstruktiv måde udfordre sygehusets måde at tænke på?
  • Kan du se tingene i større perspektiv?

Rådet har en rådgivende funktion for sygehusledelsen som et led i at styrke involveringen og inddrage patienters og pårørendes viden og erfaringer.

Det kan for eksempel være i forhold til kommunikation og informationsmaterialer, indretning af områder, drøftelse af patientsikkerhed, udvikling af patientforløb med videre.

Kommissorium​​

Rådets arbejde

Patient Pårørende Rådet er etableret permanent som et rådgivende organ for sygehusledelsen med henblik på at styrke involveringen og inddrage patienters og pårørendes viden og erfaringer.

Rådet skal være med til at sikre, at der er fokus på patienternes behov og forventninger på sygehuset. Ved at kombinere patienters viden og erfaring med personalets faglige kompetencer kan der opnås et bedre grundlag for beslutninger.

Der afholdes 4-6 møder om året skiftevis på Næstved og Slagelse sygehuse. Rådet består af 8 patienter og pårørende, sygehusledelsen, en ledende faglig medarbejder og frivillighedskoordinatoren.

Et af de initiativer som er taget er, at der i foråret 2018 etableres et Patient Pårørende Forum

Emner Rådet kan beskæftige sig med

Medlemmer i Rådet

Optagelse i Rådet sker ved en uddybende samtale.

Ring eller send en mail til Sofie Hastrup Riis for yderligere oplysninger
Tlf: 25 16 69 60.​
Mail: sorii@regionsjaelland.dk​​

Patient Pårørende Forum

  • Vil du være med til at gøre patientoplevelsen bedre?
  • Har du erfaring som patient eller pårørende med Næstved og Slagelse sygehuse?
  • Vil du være med til at skabe forandring?
  • Har du gode ideer og forslag til en forbedret oplevelse?
  • Vil du udfordre sygehusets måde at tænke på?
  • Vil du bidrage konstruktivt?

Patient og Pårørende Rådet for Næstved og Slagelse sygehuse har etableret et FORUM som arbejder med, hvordan sygehusene kan forbedre patienters og pårørendes oplevelser gennem et behandlingsforløb.

Det første møde blev afholdt den 18. april 2018. Her deltog en række patienter og pårørende som drøftede forskellige emner. Efterfølgende er de blevet tilknyttet en vidensbank. Det betyder, at de står til rådighed i det omfang det er muligt og bidrager med deres viden og erfaringer i forskellige sammenhænge.

Du kan deltage

Du har også mulighed for være en del af denne inspirations- og vidensbank eller bare komme med gode ideer til, hvordan sygehusene kan forbedre patienters og pårørendes oplevelser gennem et behandlingsforløb.

Du vil typisk blive kontaktet af sygehuset via email og spurgt om forskellige ting eller opfordret til at kommentere på et skriftligt oplæg.

Du kan også blive inviteret til at deltage i et møde om et specifikt emne. Man deltager kun i de aktiviteter, man har lyst til.

Der afholdes to møder om året i Patient Pårørende FORUM. Begge finder sted på Slagelse Sygehus. Du forpligtiger dig ikke til at deltage hver gang.

For yderligere information, tilmelding eller andet kontakt Sofie Hastrup Riis på mail sorii@regionsjaelland.dk​ eller telefon 25 16 69 60.